Eduskunnan kirjelmä MMM/2022/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (EK 25/2022 vp; LA 33/2022 vp)

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Kansanedustaja Anne Kalmari kesk on tehnyt lakialoitteen laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (LA 33/2022 vp). Eduskunta hyväksyi 7 päivänä kesäkuuta 2022 lakialoitteen n:o 33/2022 vp pohjalta lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevassa eduskunnan kirjelmässä olevan lain ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen