Tehtävään määrääminen MMM/2022/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission jäsenten määrääminen

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Thomas Aspholm, Hallitussihteeri p.029 5162203
Asia
Suomen ja Ruotsin välisellä rajajokisopimuksella Tornionjoen vesistöalueelle on perustettu Suomen ja Ruotsin kansainvälinen vesienhoitoalue. Rajajokisopimuksella on perustettu myös Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio valtioiden väliseksi yhteistyöelimeksi vesienhoitoa ja –suojelua, tulvariskien hallintaa ja muita sopimuksessa määrättyjä tehtäviä varten. Rajajokisopimuksen 9 artiklan mukaan kumpikin sopimuspuoli nimittää komissioon määräajaksi kolme jäsentä, joista yhden vesiasioista vastaavasta valtion viranomaisesta ja yhden sopimuksen soveltamisalueen kunnasta, sekä nimittää kullekin jäsenelle yhden tai useampia varajäseniä. Sopimuksessa on jätetty avoimeksi, millä perusteella komission kolmas jäsen nimitetään. Komission nykyisen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana toimivan jäsenen toimikausi päättyy 31.12.2022. Komission kahden muun jäsenen (varsinaiset jäsenet) ja heidän varajäsentensä nykyinen toimikausi päättyy 30.9.2022. Rajajokikomissio on toimittanut maa- ja metsätalousministeriölle Tornionjokilaakson kuntien Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio ehdotukset komission varsinaisiksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen ajalle 1.10.2022–30.9.2025. Esitetään, että Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission varsinaisiksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen ajalle 1.10.2022 – 30.9.2025 määrätään suostumustensa mukaisesti seuraavat henkilöt: - Varsinaiseksi jäseneksi kunnanhallituksen jäsen Elli-Maria Kultima Enontekiön kunnasta ja hänen varajäsenekseen kunnanhallituksen jäsen Matti Myllykangas Muonion kunnasta; sekä - Varsinaiseksi jäseneksi Tornio-Muoniojokiseura ry:n puheenjohtaja Kalervo Aska Pellon kunnasta ja hänen varajäsenekseen kaupunginvaltuuston jäsen Aino Hyöppinen Tornion kaupungista
Esitys
Valtioneuvosto määrää Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä ajalle 1.10.2022 – 30.9.2025
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio