Arviomäärärahan ylitys MMM/2023/19

« Raha-asiainvaliokunta 26.1.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Momentin 30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot ylityslupa

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Matti Hyytinen, Talousjohtaja p.029 5162225
Asia
Vuoden 2022 talousarvioon momentille 30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot, on budjetoitu yhteensä 30 652 000 euroa. Määrärahan käyttö on Palkeista 19.01.2023 saadun tiedon mukaan 33 001 415,53 euroa, määrärahanylitystä yhteensä 2 349 415,53 euroa. Määräraha on ollut jakamaton (003).
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Momentille 30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot on vuonna 2022 varattu arviomäärärahaa yhteensä 30 652 000 euroa. Arvonlisäverollisten menojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi etenkin Ruokavirastossa, Luonnonvarakeskuksessa ja Maanmittauslaitoksessa. Momentin arviomäärärahan tarve vuodelle 2022 on nyt ennakoitu olevan 33 152 000 euroa. Arviomääräraha ylitystarve on 2 500 000 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio
  2. AY-lomake