Valtioneuvoston asetus MMM/2023/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2023 12.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus poroaitojen sijoittamisesta Angelin ja Vanhan Karigasniemen välisellä osuudella Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Juha Keski-Koukkari, p. 029 5162196
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan poroaitojen sijoittamisesta Angelin ja Vanhan Karigasniemen välisellä osuudella Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2023 noottienvaihdolla tehty sopimus. Sopimus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2023. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen poroaitojen sijoittamisesta Angelin ja Vanhan Karigasniemen välisellä osuudella Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta, sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen