Määrärahan jako MMM/2023/143

« Raha-asiainvaliokunta 19.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden rakennetukien myöntämisvaltuuksien ja varojen osoittaminen vuodelle 2023

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki, p. 029 5162437

Asia

Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin myöntämisvaltuutta nuorten viljelijöiden aloittamisavustusten ja maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudet ja varat koskisivat vuonna 2023 tehtäviä tukipäätöksiä.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2023 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2023 osoitettavissa EU-osarahoitteista avustusten myöntämisvaltuutta yhteensä 127 000 000 euroa. Aiemmin vuonna 2023 on osoitettu Ruokavirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille biokaasuinvestointiavustuksia varten 5 000 000 euroa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi maatalouden aloittamis- ja investointiavustuksia varten 105 000 000 euroa ja nyt ehdotetaan osoitettavaksi 17 000 000 euroa. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Tuenhakija voi aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillään tukihakemuksen jättämisen jälkeen. Vuoden 2023 maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelman muutoksella 12.10.2023 MENOT-kohdan B. Kulutusmenot kohtaan 1. Avustukset lisättiin uusi alakohta 1.3. Rakennetukilain (1476/2007) mukaiset avustukset (kansallisesti rahoitettavat) suuruudeltaan 18 000 000 euroa, joka määrä nyt ehdotetaan osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön. Avustusvarat kohdennettaisiin maatilojen energiainvestointien toimeenpanoa varten. Varojen nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Tuenhakija voi aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillään tukihakemuksen jättämisen jälkeen.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta