Ruokavirasto

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.2.2017 hankkeen, jolla valmistellaan maatalous- ja elintarvikehallinnosta vastaavien virastojen yhdistämistä. Uuteen virastoon yhdistetään Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta. Viraston nimeksi tulee Ruokavirasto.

Hankkeen toimikausi on 16.2.2017 - 31.12.2018 ja hankejohtajana maa- ja metsätalousministeriössä toimii Kirsi Heinonen. Ruokaviraston pääjohtajaksi nimitettiin syyskuussa 2018 maatalous- ja metsätieteiden maisteri Antti-Jussi Oikarinen. Uusi virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019 päätoimipaikkanaan Seinäjoki.

Miksi virastot yhdistetään?

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on vahvistaa uuden viraston maatalouspolitiikan ja elintarvikeketjun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ottaa asiakkaat vahvasti huomioon viraston toiminnassa. Virastouudistuksen myötä uudistetaan myös toimintatapoja, vahvistetaan tietohallinto-osaamista ja kehitetään sujuvaa toimintakulttuuria. Tavoitteena on joustava tietohallinnon palvelutuotanto, toiminnan tehostuminen ja pidemmällä aikavälillä myös kustannussäästöt.

Käytännön työ uuden viraston rakentamisessa tapahtuu projektiryhmissä, joita ovat asiakkuus-, viestintä-, tietohallinta-, henkilöstöhallinto-, hallintopalvelut-, organisaatio-, toiminnan ja talouden suunnittelu- sekä palkkaustyöryhmät.

Yhdistettävissä virastoissa työskentelee yhteensä noin tuhat henkeä ja toimipaikkoja on 20 paikkakunnalla. Lisäksi teurastamopaikkakunnilla eri puolilla Suomea toimii noin 100 työntekijää lihantarkastustehtävissä. Hallituksen esitys uudeksi virastoksi annettiin helmikuussa 2018, maa- ja metsätalousvaliokunta antoi mietintönsä laista huhtikuussa, jonka jälkeen eduskunta hyväksyi lain.

Ajankohtaista

13.9.2018 Ruokaviraston pääjohtajaksi Antti-Jussi Oikarinen

31.5.2018 Ruokaviraston Helsingin toiminnot keskitetään Viikkiin

18.5.2018 Ruokavirastohanke etenee aikataulussa, laki vahvistettu

15.3.2018 Ruokaviraston ilme kuvaa tehtävien kirjoa ja palvelulähtöisyyttä

19.9.2017 Alueellistamisen koordinaatioryhmä: Ruokavirasto on jo alueellistettu, eikä uutta alueellistamisselvitystä tarvita

24.8.2017 Uuden viraston päätoimipaikaksi Seinäjoki

22.5.2017 Virastojen yhdistämishankkeen hankesuunnitelma valmistui

15.2.2017 Maaseutuviraston ja Eviran yhdistämishanke käynnistyy