Tanskalaiselle broilerin lihalle salmonellaa koskevat erityistakuut

Kohderyhmä: Elintarvikealan toimijat ja valvojat

Keskeinen sisältö: Asetuksella ulotetaan broilerin lihan salmonellaerityistakuut koskemaan myös Tanskaa

Säädöksen nimi: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/307 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa

Säädöksen numero: (EU) 2018/307

Säädöksen julkaisupäivä: 2.3.2018

Säädöksen voimaantulo: 22.3.18

Linkki säädökseen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0307&from=FI (suomenkielinen)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0307&from=FI (ruotsinkielinen)