"Saaristoekspertit -skärgårdsexperterna" -ryhmä

Saaristoasiain neuvottelukunta kutsuu sinut saariston, meren ja järvien ystävistä  koostuvaan  ”Saaristoekspertit - skärgårdsexperterna” - ryhmään antamaan osaamistasi mahdollisuuksien mukaan sopivin muodoin saaristo-, meri- ja järvialueiden kehittämiseen ja vaalimaan saaristo- ja vesistöpolitiikan perinteitä.

Saaristoekspertit on aktiivisen saaristopolitiikan jättäneistä saariston, meren ja vesistöjen ystävistä koostuva verkosto.

Saaristoekspertit luovat itse itselleen sopivat toimintamuodot. Saaristoekspertit kokoontuvat 1-2 kertaa vuodessa, pitävät väliaikoina yhteyttä sähköpostin välityksellä ja sen jäsenet osallistuvat  SANKn joka kesäkuun alussa eri puolilla maata järjestämään valtakunnalliseen saaristoseminaariin ja maalis-huhtikuussa valtakunnalliseen mökkeilyseminaariin Helsingissä määritellyn kiintiön puitteissa ilman osanottomaksua. Tärkeä tehtävä on vaalia saariston kulttuuria ja luonnonarvoja ja  tukea saariston elinkeinojen ja asutuksen kehittämistä yhdessä saaristoasiainneuvottelukunnan kanssa.

Lisätietoja Saaristoekspertit -ryhmän sihteeriltä
Vuokko Keränen, 044-5433251, vuokkoker (a) hotmail.com

 

päivitetty 28.11.2017

Lisätietoja