Tapahtumia

Osaamisella on avainrooli maatalous- ja metsäalan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeiksi kehittämiskohteiksi on tunnistettu muun muassa opetusmetsien ja -tilojen nostaminen kestävyysosaamisen kokeilualustoiksi, panostukset tilojen talousosaamiseen sekä ajantasaisten oppimateriaalien saavutettavuus ja oppilaitosten ja tutkijoiden yhteistyö.

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää mehiläisalan tapaamisen, jossa keskustellaan alan ajankohtaisista aiheista. Ohjelma sisältää tietoa mm. CAP-suunnitelman toimenpiteiden käynnistymisestä, hunajadirektiivin uudistuksesta ja mehiläisalan tietojen tilastoinnista.  

Järjestäjä: MMM