Tietojen käsittelyn tarkoitus

Maa- ja metsätalousministeriö uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.

Tietojen käsittely ja käsittelijät

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen tilauspalvelun jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella.
Tietoja käsittelevät uutiskirjeitä tekevät henkilöt ministeriössä sekä uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittaja Lianamailer, jonka kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 

Tietojen luovutus

Tiedot luovutetaan ainoastaan uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalle, joka ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai tilaaja itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot.