FI SV EN

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii ministeriön apuna tuotantoeläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.

Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tuotantoeläinten hyvinvoinnin tasoa Suomessa. Se tekee ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja tuotantoeläinten hyvinvointia koskevista aloitteista ja ehdotuksista.

Neuvottelukunnan avulla halutaan nostaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin merkitystä ja eläinten arvostusta yhteiskunnassa sekä lisätä eettistä keskustelua hyvinvointikysymyksistä. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä tehtävä viranomaisten ja alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääjänä.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 15 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen. Siinä ovat edustettuina keskeisimmät tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvien tahot pellolta pöytään periaatteella tuottajista kuluttajiin. Jäsenet edustavat käytännön maatalouden asiantuntemusta, yhteiskuntatieteellistä ja taloudellista tutkimusta, tuotantoeläinten hoidon eettisiä kysymyksiä, eläinsuojeluviranomaisia, käytännön eläinsuojeluvalvontaa, vapaaehtoista eläinsuojelutyötä, maataloustuottajien neuvontaa, elintarviketeollisuutta, vähittäiskauppaa ja kuluttajia. Neuvottelukunnan henkilöt asetetaan erillisellä asetuksella.

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat ja kannanotot kaudelta 2010-2023

 

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 1/2023 maa- ja metsätalousministeriölle, eläinasiavaltuutettu (23.3.2023)

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan lausunto Eduskunnan maa- ja

metsätalousvaliokunnalle hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi HE 186/2022 vp (2.12.2022)

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan lausunto hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (11.1.2022)

Neuvottelukuntien yhteinen lausunto (6.6.2022); Hyönteisten kasvatus ja käyttö Suomessa

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto kuivikkeiden saatavuudesta ja lihanautojen hyvinvoinnista (10.6.2022)

Neuvottelukuntien hyönteiskannanotto 2022 (2.6.2022)

Kannanotto: Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto peruseläinlääkäripalveluiden turvaamisesta kaikkialla maassa (30.09.2021)

Kannanotto: Karjuporsaiden hyvinvointia heikentävään kirurgiseen kastraatioon (3.6.2021)

Kannanotto: Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta esittää eläinsuojeluasiamiehen tai tätä vastaavan viranomaistehtävän jatkuvan (11.12.2015)

Kannanotto: Kotieläintuotannon alhainen kannattavuus voi heikentää eläinten hyvinvointia (15.4.2015)

Kannanotto: Nauta voi huonosti lantaisessa karvapeitteessä (10.11.2014)

Kannanotto: Eläinsuojelulain laajapohjainen uudistustyö edellyttää työ-ja ohjausryhmien työn jatkumista sekä riittävien resurssien turvaamista eläinten hyvinvointia koskevaan säädöstyöhön (29.10.2014)

Lausunto: tuotantoeläinten olennaisista käyttäytymistarpeista (16.9.2014)

Kannanotto: eläinsuojelulain uudistustyöhön tarvitaan lisää resursseja (16.9.2013)
Kannanotto eläinten hyvinvoinnin opetuksen lisäämiseksi kouluissa 30.11.2012
Kannanotto eläintenhoitajien uupumiseen (11.6.2012)

Nautojen hyvinvointia koskevat kannaotot (30.9.2011)

Kannanotto nupoutukseen

Kannanotto EU:n yhteisöaloitteeseen sikojen kastraatiosta

Kannanotto eläinten hyvinvoinnin opetukseen kouluissa


Lajikohtaiset käyttäytymistarpeet:

Kanin (Oryctolagus cuniculus) käyttäytymistarpeet

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2023

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2022

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2021
 

 

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2020

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2019

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2015 ja 2016

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2014

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2013

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2012

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2011

Neuvottelukunnan pöytäkirjat 2010

Muualla verkossa

European Forum of Animal Welfare Councils

Lisätietoja

Susanna Ahlström, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162436