MMM:n rahoittama tutkimus ja kehittäminen

2018 rahoitettava maa- ja elintarviketalouden tutkimus ja kehittäminen

Biotalouden tutkimushankkeet

Sinisen biotalouden hankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet

Tietoa rahoituksesta ennen vuotta 2018

 


Maa- ja metsätalousministeriö teetti Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenialla tutkimus- ja kehityshankkeiden arvioinnin. Arvioinnissa pyrittiin mittaamaan ministeriön rahoittamien hankkeiden yhteiskunnallisia vaikutuksia ja pohdittiin, miten niitä voitaisiin entisestään parantaa.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset


Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien hankkeiden tietoja voi hakea vastuututkijan ja tutkimusprojektin nimellä muun muassa seuraavista tietokannoista:

                  
Hankehaavi Suomen ympäristökeskus Luonnonvarakeskus
     
Elintarvike-turvallisuusvirasto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto
     
 
Aalto-yliopisto Pellervon taloustutkimus  

 

Tutkimus- ja kehittämishankerahoitus

Makeran vuoden 2019 aiehaku sulkeutunut ja tulokset ilmoitettu hakijoille

Vuoden 2019 haun toinen vaihe avautuu järjestelmässä 9.7.2018. 

Haun jatkoprosessi ja tarvittavat tiedot on kuvattu sivulla Makeran tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2019.

Vuoden 2018 haussa rahoitettavat hankkeet on julkaistu sivulla MMM:n rahoittamat hankkeet

Ministeriön yhteistutkimusmäärärahaa (Tutkimus- ja kehittäminen) myönnetään erityisesti sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka tukevat politiikkatoimien ja lainsäädäntöhankkeiden suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja vaikutusten arviointia.

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tutkimusmäärärahoja voidaan myöntää maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyntävään tutkimustoimintaan. Pääpaino on elinkeinojen kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen kestävällä tavalla liittyvässä tutkimuksessa. Makerasta rahoitetaan myös porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevaa tutkimusta sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Katso myös

Hankehaavi - maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankekuvausten verkkohakemisto

 

Lisätietoja (T&K-rahoitus)

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö 0295162333  

Lisätietoja (Makera)

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö 0295162126