MMM:n rahoittama tutkimus ja kehittäminen

2019 rahoitettu maa- ja elintarviketalouden tutkimus ja kehittäminen

2018 rahoitettu maa- ja elintarviketalouden tutkimus ja kehittäminen

Biotalouden tutkimushankkeet

Sinisen biotalouden hankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet

Tietoa rahoituksesta ennen vuotta 2018

 


Maa- ja metsätalousministeriö teetti Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenialla tutkimus- ja kehityshankkeiden arvioinnin. Arvioinnissa pyrittiin mittaamaan ministeriön rahoittamien hankkeiden yhteiskunnallisia vaikutuksia ja pohdittiin, miten niitä voitaisiin entisestään parantaa.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset


Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien hankkeiden tietoja voi hakea vastuututkijan ja tutkimusprojektin nimellä muun muassa seuraavista tietokannoista:

                  
Hankehaavi Suomen ympäristökeskus Luonnonvarakeskus
     
Elintarvike-turvallisuusvirasto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto
     
 
Aalto-yliopisto Pellervon taloustutkimus  

 

Tutkimus- ja kehittämishankerahoitus

Makeran vuoden 2019 haku sulkeutunut ja tulokset ilmoitettu hakijoille

Makeran maa- ja elintarviketalouden kaksivaiheisen 2019 haun toinen vaihe on päättynyt ja tulokset ilmoitettu tutkijoille. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2019 alussa, kun Makeran käyttösuunnitelma on hyväksytty. Rahoituksen edellytys on, että maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa osoitetaan tarkoitukseen varoja vuodelle 2019. Tämän jälkeen hakemukset julkaistaan sivulla sivulla MMM:n rahoittama tutkimus ja kehittäminen.

Ministeriön yhteistutkimusmäärärahaa (Tutkimus- ja kehittäminen) myönnetään erityisesti sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka tukevat politiikkatoimien ja lainsäädäntöhankkeiden suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja vaikutusten arviointia.

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tutkimusmäärärahoja voidaan myöntää maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyntävään tutkimustoimintaan. Pääpaino on elinkeinojen kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen kestävällä tavalla liittyvässä tutkimuksessa. Makerasta rahoitetaan myös porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevaa tutkimusta sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Katso myös

Hankehaavi - maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankekuvausten verkkohakemisto

 

Lisätietoja (T&K-rahoitus)

Lisätietoja (Makera)