FI SV EN

Företagande på landsbygden

På landsbygden verkar över 40 procent av Finlands företag. En tredjedel av lantgårdarna bedriver företagsverksamhet utanför jordbruket. Ett mångsidigt och förnyande företagande skapar en grund för landsbygdens livskraft och utveckling. Jord- och skogsbruksministeriet främjar landsbygdsföretagens lönsamma och hållbara tillväxt samt samarbetet mellan företagen i syfte att vidare stärka företagsverksamheten på landsbygden. Målet är att skapa nya arbetstillfällen både i existerande företag och med hjälp av ny företagsverksamhet.

Landsbygdens företagsverksamhet utvecklas genom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Programmet finansieras dels från statens budget och dels från EU:s landsbygdsfond som är en av de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Jord- och skogsbruksministeriet som är förvaltningsmyndigheten för landsbygdsfonden ansvarar för planeringen av åtgärderna för programmet och lagstiftningen kring det. Genom programmet främjas de mål som grundar sig på Europa 2020-strategin och de nationella strategierna. Jord- och skogsbruksministeriet främjar särskilt bioekonomin samt genomförandet av målen i programmen för ekologisk produktion och närmat.


Företagsverksamhet finansieras från landsbygdsprogrammet

Från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 kan beviljas finansiering till alla små företag som sysselsätter mindre än 50 personer på landsbygden för investeringar och etablering av företagsverksamhet. Oberoende av läge kan små och medelstora företag som sysselsätter mindre än 250 personer och som förädlar jordbruksprodukter beviljas finansiering för investeringar som förbättrar företagets effektivitet och produkternas kvalitet. För att få finansiering behöver man inte bedriva jordbruk utöver företagsverksamheten. Det viktigaste är att företagsverksamheten ökar landsbygdens livskraft och skapar nya utkomstmöjligheter.

Finansiering ansöks från närings-, trafik- och miljöcentralen eller den Leader-grupp inom vilkens område företagsverksamheten bedrivs. Du kan söka NTM-centralens eller Leader-gruppens kontaktuppgifter utifrån din hemort.

Ansökan fylls i elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Innan du lämnar in din ansökan lönar det sig dock att kontakta ditt områdes närings-, trafik- och miljöcentral eller Leader-grupp. Mer information om varje områdes lokala utvecklingsbehov och begräsningar av det stödberättigade landsbygdsområdet finns i de regionala strategierna och -planerna för landsbygdsutveckling.

Ansökningarna bedöms med hjälp av urvalskriterier. Närmare upplysningar om landsbygdens företagsstöd finns på Landsbygdsverkets webbplats.

För företag som verkar på landsbygden finns också andra finansieringsmöjligheter, om vilka man får mer information på Företagsfinlands webbplats och genom att kontakta en närings-, trafik- och miljöcentral eller en Leader-grupp.

Närmare upplysningar om ansökan: närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) eller en Leader-grupp.

Se på videon: 

Lisätietoja

Juuso Kalliokoski, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162470