Hyppää sisältöön
Media

”Nyt tarvitaan kaikkien luonnonystävien tukea” – Kuusamon järvitaimen on askeleen lähempänä vapautta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2021 14.08
Uutinen
Valtio rahoittaa puolet voimalaitoksen kauppasummasta, puolet kootaan muista lähteistä. Kuvassa Lähi-Tapiola Kainuu-Koillismaa tekee hankkeelle lahjoituksen.

Parhaillaan kerätään rahoitusta Kuusamon Myllykosken vesivoimalaitoksen ostoon. Laitos on tarkoitus purkaa, jotta uhanalainen järvitaimen pääsee vaeltamaan vapaasti laajoille virtavesi- ja järvialueille. 31.8. allekirjoitettiin sitova esisopimus ja maksettiin ensimmäinen käsiraha Koskivoima Oy:lle. Hanketta tukee maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma.

Voimalatoiminnan päätyttyä vesi ohjataan takaisin tähän asti kuivana olleeseen Piilijokeen, jota pitkin taimenet pääsevät vaeltamaan Kuusingin pääuomasta aina latvavesille saakka. Kuusinki on yksi Kuusamon kolmesta kuuluisasta taimenjoesta, joista kaksi muuta ovat Kitkajoki ja Oulankajoki. Nämä kolme yhtyvät Venäjän puolella ja laskevat Paanajärveen, josta vesireitti jatkuu Pääjärveen järvitaimenen laajoille syönnösalueille. 

– Kuusamo on luontokaupunki, jossa on hienot joet. Voimalaitos on kuitenkin estänyt kalojen nousun, jonka vuoksi taimenkanta on pienentynyt viimeisten vuosien aikana. Tämä hanke vapauttaa taimenen kutualueita 50 kilometrin matkalta, jolla on valtava merkitys uhanalaiselle järvitaimenelle, sanoo Matti Aikio, Kuusinkijoki kuntoon ry:n puheenjohtaja. 

Kauppasummaa kerätään vuoden 2022 loppuun saakka

Valtio on sitoutunut rahoittamaan 50 prosenttia voimalaitoksen kauppasummasta. NOUSU-ohjelman avulla parannetaan vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen tilaa useissa kohteissa ympäri Suomen.

– Kuusinkijoki on NOUSU-ohjelmalle todellinen helmi, koska vesistöalueen potentiaali on huikea, toteaa NOUSU-ohjelman koordinaattori Matti Vaittinen.

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää, että paikallinen järjestö saa vuoden 2022 loppuun mennessä koottua puolet kauppasummasta muista lähteistä.  

– Nyt tarvitaan kaikkien luonnonystävien tukea, jotta yksityinen rahoitusosuus saadaan kasaan. Hankkeen avulla voimme saada ainutlaatuisen taimenkannan elpymään. Hanke on Kuusamolle arvokas myös siksi, että se tuo alueelle merkittävästi elinvoimaa vahvistamalla Kuusamon kalastusmatkailua ja nostamalla vesistöalueen kiinteistöjen arvoa, toteaa Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen.

– Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tähän mennessä lahjoittaneet hankkeelle rahaa! Heidän ansiostaan olemme taas askeleen lähempänä maalia. Haluan kiittää lämpimästi myös Kuusamon kaupunkia, joka on suhtautunut hankkeeseen todella positiivisesti, Aikio sanoo.

Hankkeen aiesopimus allekirjoitettiin Helsingissä 4.3.2021:

Lisätietoa:

NOUSU-ohjelman projektikoordinaattori Matti Vaittinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 106, matti.vaittinen(at)mmm.fi

puheenjohtaja Matti Aikio, Kuusinkijoki Kuntoon ry, p. 0400 354 540
 

Kalat