Hyppää sisältöön
Media

Ministerityöryhmät
Varautumisen ministerityöryhmä käsitteli kriittistä infraa, sähkön saatavuutta ja ruokaturvaa

maa- ja metsätalousministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2022 13.03
Tiedote
Varautuminen, ministerityöryhmä.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi toimista kriittisen infran ja sähkön riittävyyden turvaamiseksi.

Varautumisen ministeriötyöryhmä kokoontui torstaina 29. syyskuuta käsittelemään muun muassa kriittistä infraa, sähkön saatavuutta ja ruokaturvaa.

Itämeressä kulkevien kaasuputkien kuluneella viikolla havaitut vuodot korostavat tarvetta varmistaa, että Suomessa on riittävällä tavalla varauduttu kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin uhkiin. Varautumista on tehty jo vuosikymmenten ajan. Nyt kiristyneen tilanteen taustalla on Venäjän helmikuussa alkanut hyökkäys Ukrainaan.

Varautumisen ministerityöryhmä antoi niille ministeriöille, joiden hallinnonalojen vastuulle kriittistä infrastruktuuria kuuluu, tehtävän arvioida nykyisten varautumistoimien riittävyyttä ja esittää ministerityöryhmälle mahdolliset kehittämistarpeet.

Sähköpulaan varaudutaan

Ministerityöryhmä kuuli työ- ja elinkeinoministeriöltä tilannekatsauksen sähköpulaan varautumisesta. Sähköpulalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta. Tällöin sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Paikalliset jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät kyseisellä alueella enimmillään kaksi tuntia. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.

Ministerityöryhmä linjasi, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää ja esittää keinoja kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja koskevan kansallisen ohjeistuksen täsmentämiseksi tulevaa talvea silmällä pitäen. Tarkoituksena on minimoida mahdollisesta sähköpulasta aiheutuvat haitat. Tarvittaessa asiasta annetaan valtioneuvoston asetus.

Kustannuskriisin vaikutukset ruokaturvaan

Varautumisen ministerityöryhmä keskusteli myös ruokaturvasta. Maatalous kärsii ennennäkemättömän nopeasta kustannusten noususta. Tuottajahintojen viimeaikainen nousu ei kata tuotantokustannusten nousua. Tämä voi johtaa erityisiin ongelmiin myös maksuvalmiuden osalta. Tuotanto voisi vaarantua erityisesti sellaisilla tiloilla, jotka ovat laajentaneet toimintaansa viime vuosina ja joiden sähkö- rehu- tai lannoitelaskut kasvavat tuntuvasti. Osa näistä tiloista on maatalouden huoltovarmuuden kannalta keskeisiä.

Sähkön hinnan nousu koskettaa myös kalataloutta, erityisesti energiaintensiivisten tuotantomuotojen yrityksiä, joissa energiaa käytetään veden lämmittämiseen ja kierrättämiseen.

Lannoitteiden osalta kasvukausi 2023 nähdään kuluvaa kasvukautta haasteellisemmaksi. Lannoitteiden tuotantoon liittyvistä epävarmuuksista johtuen lannoitekauppa on ollut keväästä lähtien katkonaista ja hintojen ennustaminen vaikeaa. Arvioiden mukaan Suomessa ongelmana ei ole tulevina kuukausina lannoitteiden saatavuus, vaan ennen kaikkea historiallisen korkea ja ostopäätöksiä rajoittava hintataso.

Ministeriryhmä linjasi, että valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö selvittävät mahdollisia tarvittavia toimenpiteitä ruokaturvan varmistamiseksi. Esitykset tuodaan ministerityöryhmälle linjattaviksi ministerityöryhmän seuraavaan kokoukseen.

Varautumisen ministerityöryhmä ohjaa varautumista, joka liittyy Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksiin. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Lisätietoja:

Valtiovarainministerin erityisavustaja Joel Kuuva, puh. 050 414 6444, joel.kuuva(at)gov.fi

Elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, puh. 0295 047 405, hannes.torppa(at)gov.fi

Maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Pertti Hakanen, puh. 050 050 5997, pertti.hakanen(at)gov.fi