Hyppää sisältöön
Media

Utkast till förordning om jakt på sädgås på remiss – den traditionella jakten i Lappland föreslås vara tillåten med begränsningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2022 14.54 | Publicerad på svenska 7.7.2022 kl. 11.36
Pressmeddelande

Ett förslag om begränsningar av jakt på sädgås under det inkommande jaktåret 2022–2023 har sänts på remiss av jord- och skogsbruksministeriet. Förordningen gör det möjligt att fortsätta jakten på sädgås i häckningsområdet i Lappland, där jakten är en traditionell, krävande och uppskattad jaktform.

Enligt förslaget ska jakt på sädgås vara tillåten från den 20 augusti kl. 12 till och med den 27 augusti 2022 i landskapet Lappland, med undantag för havssidan av riksväg E8 i kommunerna Torneå, Keminmaa, Kemi och Simo. I Lappland föreslås jakten dessutom vara begränsad genom en jägarspecifik fångstkvot omfattande en gås, förbud mot användning av lockbete som har samband med föda samt förbud mot jakt på åkrar. Den föreslagna förordningen baserar sig på ett förslag av Finlands viltcentral. Man vill att jakten ska ske främst i form av traditionell sädgåsjakt på myrmark, som hör till den finska traditionella jaktkulturen.

Beskattning genom jakt av den i Finland häckande underarten tajgasädgås (Anser fabalis fabalis) regleras inom ramen för den internationella förvaltningsplanen enligt avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar (AEWA-avtalet). Nivån på jaktuttaget avtalas det om mellan de stater som ligger vid flyttvägen vid ett möte som hålls varje år under midsommarveckan. Enligt den senaste uppskattningen är beståndets storlek cirka 66 000 fåglar. Målet är fortfarande att beståndet ska få växa till en storlek på cirka 70 000 fåglar. 

Enligt förslaget ska jakt på sädgås dessutom vara tillåten från och med den 1 oktober till och med den 30 november i landskapet Södra Karelen, i kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i landskapet Kymmenedalen, i kommunerna Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i kommunerna Iitti och Orimattila i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland. Då riktas jakten sannolikt främst mot det mycket större och livskraftiga beståndet av tundrasädgås (Anser fabalis rossicus).

Det föreslås att jakt på sädgås i övriga delar av Finland förbjuds i ett års tid.

Enligt 38 § i jaktlagen är det möjligt att reglera jakten genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet innan höstens jaktsäsong inleds. Således kan man med hjälp av de färskaste uppskattningarna av bestånden över hela flyttvägen och de beskattningsmodeller som fastställts av AEWA-avtalets gåsarbetsgrupp reglera jakten innan jaktsäsongen börjar. 

Strävan är att utveckla regleringen av jakt på sjöfågel så att den baserar sig på mer aktuell beståndsdata, på samma sätt som jakttiderna för skogshönsfåglar redan nu regleras utifrån vilttriangelräkningar. Naturresursinstitutet fortsätter också att utveckla uppskattningen av det bestånd av sädgås som häckar i Finland genom beräkningar från helikopter i juli, men resultaten av dem hinner inte beaktas före jaktsäsongen.

Remissyttranden kan lämnas till och med den 29 juli 2022.

Begäran om remissyttrande
Utkast till förordning

Mer information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338 (till 8 juli)
Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 055 (11–29 juli)
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi