Hyppää sisältöön
Media

Kouluruokaohjelman kiinnostavimmat
Digiraati innosti alakoululaisia keskustelemaan kouluruokailusta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2023 15.19
Uutinen
Jokirinteen oppimiskeskuksen viidesluokkalaisia palauteoppitunnilla.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa Digiraadin. Tavoitteena oli kuulla oppilaiden näkemyksiä ja mielipiteitä kouluruokailusta ja testata samalla palvelun toimivuutta alakouluikäisillä oppilailla.

Digiraati-verkkopalvelu mahdollistaa myös hiljaisempien oppilaiden osallistumisen ja äänen kuulumisen heitä koskevissa asioissa. Halusimme palvelun avulla saada tietoa siitä, mitä alakoululaiset ajattelevat kouluruokailusta ja sen kehittämisestä. Raadissa keskusteltiin sovituista aihealueista, mikä on tärkeää keskustelun rajaamisen ja syventämisen kannalta. Aihealueita olivat:

•    Mitä mieltä olet kouluruokailusta?
•    Mikä tekee ruokailuympäristöstä miellyttävän?
•    Onko sinulle tärkeää, että opettaja syö oppilaiden kanssa?
•    Onko sinulla ollut mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailuun?
•    Mitä mieltä olet kasvisruoasta?
•    Jos koulussa olisi tarjolla välipaloja, miltä se voisi näyttää

Lapsilla oli paljon sanottavaa kouluruokailusta. Suurin osa oppilaista koki, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa kouluruokailuun aiemmin. Esille tuli myös päivittäisiä kouluruokailuun liittyviä tilanteita. Oppilaat eivät esimerkiksi tienneet, miten he voisivat antaa palautetta kouluruokailusta. Lisäksi keskustelussa nousi esille rauhallisen ja siistin ruokailuympäristön, riittävän ruokailuajan ja hyvän ruuan merkitys.

Yhteisessä keskustelussa tuli esille myös makumieltymysten kirjo ja millainen olisi mieleinen kouluvälipala. Kouluruokailun kustannukset nousivat myös esille - sushia toivottiin, mutta samalla oppilaat pohtivat, että lohi ja sushin tarjoilu voisivat olla liian kalliita kouluruokailuun. Yleisesti ottaen lapsilla on paljon sanottavaa ja myös erinomaisia kehittämisideoita.

Digiraadin jälkeen kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa tapasi luokat palauteoppitunnin merkeissä. Keskustelua käytiin yhdessä koulun ruokapalvelun kanssa. Tapaamisessa muistutettiin oppilaille, miksi koulussa tarjotaan ruokaa ja mikä on kouluruokailun tehtävä.

-    Kävimme myös läpi oppilaita kiinnostavia käytännön asioita, kuten biovaa’an käyttötarkoitusta, ruuan kotimaisuusastetta, palautteenantokanavia ja ruokalistan tuotteita, kertoo Kulomaa.

Tuloksena Digiraati-pilotista oli, että oppilaat osallistuivat keskusteluun innokkaasti ja pohtivat kouluruokailuun liittyviä asioita melko syvällisestikin eri näkökulmista. Keskustelu laajeni myös aiheisiin, joista ei ehkä tavallisesti keskustella kouluissa: kouluruokailuun käytettävät raaka-aineet ja määrät, kestävyys ja esimerkiksi kouluruokailun kustannukset, joista kaikista virisi hyvää keskustelua.

Kouluruokaohjelman puitteissa aiemmin järjestetyissä Erätaukokeskusteluissa vallitsi yksimielisyyttä siitä, että oppilailla koettiin olevan liian vähän mahdollisuuksia vaikuttaa kouluruokailuun. Digiraadin keskusteluista saatiin sama tulos.

-    Kunnissa ja oppilaitoksissa tulisi edistää oppilaiden ja opiskelijoiden kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia osana koulu- ja opiskelijaruokailun kehittämistä, seurata säännöllisesti kouluruokailun asiakastyytyväisyyttä sekä viestiä kouluruokailun periaatteista ja käytännön toteutuksesta ruokailija-asiakkaille ja muille sidosryhmille, toteaa Kulomaa.

Oppilaat osallistuivat raatiin oppitunnin aikana omalta tietokoneeltaan ja keskusteluun kirjauduttiin anonyymisti itse keksityllä nimimerkillä. Opettajat toimivat luokassa teknisinä tukihenkilöinä. Keskustelussa oli etäfasilitaattoreina SOS-Lapsikylän edustajia ja maa- ja metsätalousministeriön Kouluruokaohjelman edustajia. Keskustelu oli vilkasta, ensimmäisen tunnin aikana Digiraatiin tuli yhteensä yli 700 kommenttia ja reaktiota kommenttiin. Viestitulvasta johtuen jokaista keskustelualoitusta ei voitu noteerata.

Raati toteutettiin kaksi kertaa ja keskusteluihin osallistui opettajiensa johdolla kolme 5-luokkaa Jokirinteen ja Vuorenmäen oppimiskeskuksista.

Kouluruokaohjelman tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kuulemista, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kouluruokailussa. Ohjelman laadinnan aikana Kouluruokaohjelma on kuullut oppilaita ja opiskelijoita niin yhteistyöpalavereissa, järjestämällä kyselyitä, nuorten kuulemisen työpajoissa sekä Erätauko-keskustelujen merkeissä.

Digiraati on Oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tarjota alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Lisätietoja:

Kouluruokailu-digiraadin tuloksia on esitelty 22.3.2023 CP4Europe -hankkeen seminaarissa Webinar on child and youth participation: Focus on decision-making processes at local, regional and national level aiheella FINLAND – Online child participation in the National School Meal Development Programme.

Kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 5162 260, virpi.kulomaa@gov.fi

Ruoka ja maatalous