Hyppää sisältöön
Media

EU:n maidontuotannon vähentämistuen ehdot tarkentuivat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2016 15.28
Tiedote

Heikon markkinatilanteen vuoksi EU:n maidontuotannon vähentämistuki otetaan käyttöön kiireellisellä aikataululla. Tavoitteena on vähentää maidontuotantoa vapaaehtoisesti ja siten vakauttaa maitomarkkinoita mahdollisimman nopeasti.

Heinäkuussa Euroopan komissio julkisti maatalousneuvoston yhteydessä 500 miljoonan euron suuruisen paketin, jolla tuetaan vaikeuksissa olevaa Euroopan unionin kotieläintaloutta. Tästä 150 miljoonaa euroa ohjataan poikkeukselliseen koko unionin laajuiseen maidontuotannon vähentämistukeen ja 350 miljoonaa euroa sopeutumistukeen.

Vähentämistuen säädöksen on tarkoitus tulla voimaan 11. syyskuuta, jonka jälkeen tukihaku voidaan avata. Ensimmäisen kierroksen tukihakemuksen on oltava liitteineen viranomaisella 21. syyskuuta kello 13 mennessä. Aikataulu on tiukka, koska maidontuotannon ensimmäinen kolmen kuukauden vähentämisjakso käynnistyy jo lokakuun alusta. Maaseutuvirasto tiedottaa tukihausta tarkemmin mahdollisimman pian.

Ensimmäinen hakukierros on ratkaiseva

Ensimmäinen hakukierros näyttää, miten kiinnostuneita tuottajat ovat vähentämään maidontuotantoa. Uusia hakukierroksia ei tule, jos tuen tavoitteena oleva noin 1,1 miljardin litran vähentämistavoite EU:n tasolla täyttyy. Jos tuottajien vähentämissuunnitelmat ylittävät niille varatun rahoituksen, alennetaan tukitasoa. Komissio on asettanut tukitasoksi 14 senttiä tuottamatta jätettyä kiloa kohti. Rahoituksen riittäessä on hakukierroksia varauduttu järjestämään noin kuukauden välein yhteensä neljä kuluvan syksyn ja talven aikana. 

Tukihakemuksessa maidontuottaja ilmoittaa, kuinka paljon aikoo vähentää tuotantoaan kolmen kuukauden tukikauden aikana verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon. Vähimmillään tukea voi hakea 1 500 kilon tuotannon vähentämiselle, ja enimmillään sitä myönnetään puolelle edellisen vuoden vertailujakson maitomäärästä. Tuki maksetaan toteutuneen tuotannon vähentämisen perusteella tukihakemuksessa ilmoitettuun määrään asti. Vähentämisjakson jälkeen tukea on haettava erillisellä hakemuksella. Tuottajan saamaa tukea alennetaan portaittain, jos tuotantoa pienennetään merkittävästi haettua vähemmän. Tuotannon lopettaminen ei estä tuenhakua, jos on toimittanut maitoa meijeriin vielä heinäkuussa 2016. 

Maidontuotanto kasvanut kysyntää enemmän Euroopan unionissa

Maidontuotannon kasvu on ollut viime vuosina Euroopan unionissa kysynnän kasvua nopeampaa, jolloin markkinoille on tullut ylitarjontaa. Lisäksi Venäjän asettama elintarviketuonnin kielto on vaikeuttanut tilannetta.

Tämän seurauksena tuottajahinnat ovat laskeneet EU:n laajuisesti tasolle, joka ajaa maidontuottajia taloudellisiin ongelmiin. Nyt markkinaongelmiin on päätetty puuttua EU:ssa poikkeuksellisilla toimilla. 

Sopeutumiseen EU-rahoitusta

Jäsenmaille pakollisen maidontuotannon vähentämistuen lisäksi EU-kriisitukipaketista maksetaan yhteensä 350 miljoonaa euroa kotieläintalouden poikkeuksellisena sopeutumistukena. Suomen osuus tästä EU-tuesta on noin 7,5 miljoonaa euroa. Jäsenmaa voi halutessaan täydentää summaa enintään yhtä suurella kansallisella rahoituksella. Sopeutumistukea voidaan myöntää maidon, naudanlihan ja sianlihan sekä lampaan- ja vuohenlihan tuottajille maatalouden taloudellisen kriisin vaikutusten helpottamiseksi.

Jäsenmaiden on ilmoitettava sopeutumistukensa rakenteesta ja ehdoista EU-komissiolle marraskuun loppuun mennessä. Tuki on maksettava jäsenmaissa syyskuun 2017 loppuun mennessä. Kansallinen valmistelu Suomen tavoitteista ja keinoista on jo aloitettu, ja tuottajajärjestöjen kanssa tehtävä valmistelutyö jatkuu lähiviikkojen ja -kuukausien ajan. Yhteisenä tavoitteena on luoda Suomen sopeutumistukiohjelmasta osana maatalouden kansallista ja EU-kriisipakettia markkinatilanteen kannalta mahdollisimman tehokas, mutta samalla yksinkertainen järjestelmä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Risto Artjoki, puh. 0295 162 286
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti p. 0295 162 426 
etunimi.sukunimi@mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous Tuet