Hyppää sisältöön
Media

EU-viljelijätukien tukitasoja ja -ehtoja sekä luomutuotannon korvauksen muutoksia vahvistettu vuodelle 2024

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2024 14.35
Tiedote

Valtioneuvosto päätti maatalouden perustulotuen, uudelleenjakotulotuen, nuorten viljelijöiden EU-tulotuen ja ekojärjestelmätuen tukitasot ja -ehdot sekä luomutuotannon korvauksen muutokset vuodelle 2024.

Valtioneuvosto vahvisti yksikkötukitasot EU:n kokonaan rahoittamille tuotannosta irrotetuille maatalouden suorille pinta-alaperusteisille tuille hakuvuodelle 2024. EU-asetuksessa on annettu enimmäismäärä, joka suoriin tukiin voidaan vuosittain yhteensä käyttää. Suoriin tukiin luetaan myös tuotantoon sidotut tuet, mutta niiden tukitasoista annetaan oma asetuksensa myöhemmin. Tukitasoja tullaan tarkistamaan hakutietojen ja valvonnan tulosten perusteella ennen ensimmäisen erän maksamista loppuvuodesta 2024 ja ennen toisen erän maksamista vuoden 2025 touko-kesäkuussa

EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien tukimäärät ja muutoksia ehtoihin

Perustulotukeen käytetään enintään 294,27 miljoonaa euroa. AB-tukialueella tukitasoksi säädettiin 139,37 euroa hehtaarilta. C-tukialueella tukitasoksi säädettiin 119,49 euroa hehtaarilta. 

Uudelleenjakotulotukeen käytetään enintään 26,1 miljoonaa euroa. Uudelleenjakotulotuen tukitasoksi säädettiin 17,75 euroa hehtaarilta koko maassa. Tätä tukimuotoa voivat saada kaikki aktiiviviljelijät, jotka ovat oikeutettuja perustulotukeen. Tukea maksetaan tilakohtaisesti enintään 50 hehtaarille.
 
Nuorten viljelijöiden EU-tulotukeen käytetään enintään 13,1 miljoonaa euroa. Tukitasoksi säädettiin 88 euroa hehtaarilta. Tukea voi saada tilakohtaisesti enintään 150 hehtaarille. 

Ekojärjestelmässä on valittavissa yhdestä neljään toimenpidettä, joihin käytetään yhteensä enintään 86 miljoonaa euroa. Tukitasoiksi säädettiin nyt talviaikaisessa kasvipeitteessä 50 euroa, luonnonhoitonurmissa 65 euroa, viherlannoitusnurmissa 80 euroa ja monimuotoisuuskasveissa 300 euroa hehtaarilta.

Talviaikainen kasvipeite -toimenpiteessä hyväksytään sellaisten lehdettömien puuvartisten kasvien alat, joiden riviväleissä on talviaikaan maata peittävä kasvusto, esimerkiksi nurmi. Pysyvän nurmen ala tulee säilyttää 1.5. asti kyntämättä. 

Luonnonhoitonurmi-ja viherlannoitusnurmitoimenpiteissä on täsmennetty, että alaa ei saa lannoittaa koko kalenterivuonna, ja kasvustot on niitettävä viimeistään 15. syyskuuta. Viljelijä voi valita niittoajankohdan nyt vapaammin, sillä aiemmin niitto tuli tehdä elokuun loppuun mennessä. Nurmet, jotka on perustettu ennen vuotta 2024 ja joita ei ole niitetty vuonna 2023, tulee niittää vuonna 2024. Monimuotoisuuskasvit-toimenpiteessä on lisätty siemenseoksiin sallittuja kasvilajeja lausuntojen perusteella. 

 

Taulukko: Vuonna 2024 haettavien EU:n kokonaan rahoittamien tuotannosta irrotettujen suorien tukien tukimäärät

Tukijärjestelmien tarkkoihin ehtoihin voi tutustua osoitteessa Ruokavirasto.fi, kun Ruokavirasto on julkaissut vuotta 2024 koskevat hakuohjeet.

Luomutuotannon korvaukseen muutoksia

Valtioneuvoston asetusta luomutuotannon korvauksesta täsmennettiin koulutuksen suorittamisen, myyntikasvivelvollisuuden ja seoskasvustojen osalta. Luomutuotannon koulutusta täsmennetään siten, että mikäli luomusitoumus siirretään kesken sitoumuskauden, siirron vastaanottajan on täytettävä luomun koulutusvaatimus. 

Myyntikasvivelvollisuutta ei tarvitse noudattaa sellaisilla tiloilla, jonka sitoumusalasta käytetään vähintään 50 prosenttia omien tai säännöllisen yhteistyötahon luomukotieläinten rehuksi. Yhteistyöstä tulee olla sopimus joko suoraan yhteistyötilan tai luomutuotannon valvontajärjestelmään kuuluvan välitysliikkeen kanssa. Tämä mahdollistaa aiempaa laajemman yhteistyön luomurehuntuotannossa.

Asetusmuutoksen myötä myyntikasveiksi luetaan myös tiettyjen viljojen ja palkokasvien sekä palkokasvien ja öljykasvien seokset silloin, kun ne korjataan tuleentuneena ja ne ovat eroteltavissa toisistaan. Seokset on lueteltu asetuksen liitteessä 1. Lisäksi jatkossa tarhaherne luetaan myyntikasviksi myös ilman tuotantosopimusta.

Lisäksi asetusmuutoksen myötä luonnonmukaisen sitoumuksen voi antaa myös kosteaviljelyalasta, jolla viljellään ruokohelpeä. Muutoksen myötä ruokohelpeä kohdellaan tukijärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden nurmikasvien kanssa. Samalla mahdollistetaan tältä osin laaja-alainen kosteaviljelyn kehittäminen.

Asetukseen tehtiin myös eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta johtuvia teknisluonteisia säädösviittausten päivityksiä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi, p. 029 5162001 (ekojärjestelmätuki)
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 029 5162138 (aktiiviviljelijä ja perustulotuki)
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 029 5162289 (uudelleenjakotulotuki ja nuorten viljelijöiden tulotuki)
neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo, p. 029 5162057 (luomu)
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 029 5162248
sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

CAP27