Hyppää sisältöön
Media

HAMA-työryhmä haluaa tukea monipaikkaisuutta monin tavoin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2021 9.31
Tiedote

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä haluaa löytää keinoja monipaik-kaisuuden edistämiseksi. Työryhmä pohti kokouksessaan 17. helmikuuta sitä, miten se voisi edis-tää monipaikkaisuutta kokeilujen kautta.

”Haluamme selvittää, mitä käytännön haasteita on monipaikkaista elämää jo elävillä kansalaisilla ja kuinka lainsäädännöllä tai byrokratian purkamisella voitaisiin helpottaa heidän tilannettaan.
Seuraavassa kokouksessa lähdemme etsimään ratkaisuja ja valmistelemaan mahdollisia alueellisia kokeiluja, sanoo työryhmä puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Huttunen (kesk).

Työryhmä kuuli valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojasta Norjan mallin mukaisista alueke-hittämistoimenpiteistä. Työryhmän Ojaselta tilaamassa perustuslaillisessa ennakkoarviossa tode-taan, että työllisyyden ja elinkeinotoiminnan edistämistä harvaan asutuilla alueilla mm. taloudelli-sin keinoin ja verohuojennuksin voisi kokeilla perustuslain sitä estämättä. Tällaiselle alueelle muuttaville voisi antaa verohuojennusta palkasta, huojennusta opintolainan takaisinmaksuun ja työnantajille helpotusta työnantajamaksuihin työllisyyden ja yritystoiminnan edistämiseksi. Syrjäi-sillä alueilla toimiville virkamiehille voitaisiin maksaa syrjäseutulisää.

Ensimmäiseksi työryhmä lähtee yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa edistämään alu-eellisen opintolainahuojennuksen kokeilemista. Työryhmä haluaa vauhdittaa myös muita Ojasen raportissa mainittuja toimenpiteitä ja tulee pyytämään vastuuministeriöitä edistämään niiden to-teuttamista.

”Olen iloinen siitä, että HAMA-työryhmä haluaa saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia, jotka nä-kyvät ihmisten arjessa”, toteaa Huttunen.

Lisätietoja:

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja Hanna Huttunen p. 0505143582
Työryhmän sihteeri Auli Sihvola p. 0295162442