Hyppää sisältöön
Media

Bättre konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet med innovationsgrupper

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2017 16.03
Nyhet

Har du ett problem i primärproduktionen? Om du löser problemet kan det leda till en innovation som ger nytta för många andra? Lösningen ökar förtagens produktivitet, effektivitet och hållbarhet? Lösningen förnyar jord- och skogsbruket eller bidrar till bioekonomi?

Om du svarade ja, bekanta dig gärna med finansieringsmöjligheterna. Med finansieringen stöds landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper.  

Idéefterlysningen pågår 15.3 - 27.4.2017.

Info om innovationfinansering den 10. mars.

Läs om grupper som redan fått finansiering.

Ytterligare information:
Leena Anttila, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2240, fornamn.efternamn@mmm.fi
Joel Karlsson, landsbygdsnätverkstjänster, tfn 040 531 1966, fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygd.fi

Bioekonomi Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk Skogar