Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Anmälningsskyldigheterna för fiskefartyg utökas

Jord- och skogsbruksministeriet
16.6.2017 8.57
Pressmeddelande

Fiskefartyg måste i fortsättningen göra en förhandsanmälan om strömmings- och skarpsillsfångster på mer än 2 000 kg och torskfångster på mer än 300 kg. Den nya skyldigheten träder i kraft den 1 juli 2017 och den gäller alla fiskefartyg som är längre än åtta meter och kortare än 15 meter.

Chefen på fiskefartyget ska göra anmälan minst en timme innan fartyget beräknas anlända till hamnen. I anmälan ska framgå bland annat tiden för ankomst till hamnen, destinationshamn och information om fångsten.

Uppgifterna ska rapporteras via telefon till Gränsbevakningsväsendets centrum för fiskerikontroll som antecknar uppgifterna (tfn 029 410 36). Några fartyg har en elektronisk fiskedagbok med vilken anmälan kan göras. Inför nästa år planeras det också en mobilapplikation för förhandsanmälan. 

De fartyg som använder den elektroniska fiskedagboken gör sina förhandsanmälningar som förut.

Mera information ‏fås från jord- och skogsbruksministeriet:
Ali Lindahl, fiskeriöverinspektör, ali.lindahl(at)mmm.fi 0295 162 219

Fiskar