Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kalojen istutusta Iijoen ja Kemijoen vesistöjen alueella helpotetaan

Maa- ja metsätalousministeriö
3.10.2018 14.47
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on laajentanut aluetta, jolla ei vaadita viljelykalojen istuttamiseen terveysluokitusta bakteeriperäisen munuaistaudin eli BKD-taudin osalta. Uudet alueet ovat Iijoen ja Kemijoen vesistöt. Jo heinäkuun alussa sallittiin lohikalojen istuttaminen Karvianjoen ja Oulujoen vesistöjen alueella muista kuin BKD-valvontaan kuuluvista kalanviljelylaitoksista, joille on myönnetty terveysluokka 1 tai 2. MMM:n asetusta (1009/2013) koskeva muutos (799/2018) tuli voimaan 1. lokakuuta.

Muutoksen taustalla on Kemijoen vesistöalueella kesällä 2018 todetut BKD-tapaukset. Tauti todettiin valvontanäytteistä eikä laitoksen kaloissa ole näkynyt BKD-taudin aiheuttamia oireita. Kyseisissä laitoksissa on arvokkaita alueellisia järvitaimenkantoja, jotka olivat tarkoitettuja velvoiteistutuksiin. Korvaavia istukkaita ei ole saatavissa. Kyseisistä viljelylaitoksista on hoidettu velvoiteistutukset myös Iijoen vesistöalueella.

Asetusmuutoksen jälkeen Iijoen ja Kemijoen vesistöjen alueille saadaan istuttaa lohikaloja myös muista kuin BKD-valvonnan terveysluokkaan 1 tai 2 kuuluvista kalanviljelylaitoksista. Asetuksen mukaan istutuksilla ei kuitenkaan saa lisätä vaaraa BKD-taudin leviämisestä istutuspaikan läheisyydessä olevaan pitopaikkaan. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei istutuksilla lisätä vaaraa BKD-taudin leviämisestä emokalastoja ylläpitävään pitopaikkaan. Kalojen tulee myös täyttää asetuksen yleiset terveysvaatimukset, eli niiden tulee olla silmämääräisesti tarkasteltuina terveitä ja elinvoimaisia. Lisäksi niiden tulee olla peräisin kalanviljelylaitoksesta, jossa ei ole huomattavasti lisääntynyttä kuolleisuutta, ellei kuolleisuuden syyksi ole osoitettu jokin muu kuin eläintautiin viittaava tekijä.

BKD-tauti on bakteerin aiheuttama lohikalojen krooninen, hitaasti kehittyvä tauti. Tyypillisiä oireita ovat hidastunut kasvu ja jatkuva vähäinen kuolleisuus. Tauti voi myös esiintyä oireettomana. BKD-tautia esiintyy Suomessa sekä sisävesialueella että rannikolla. Kalanviljelyssä tauti on aiheuttanut oireita lähinnä siianviljelyssä. BKD-tauti ei Suomessa ole aiheuttanut kuolleisuutta luonnonvaraisissa kalakannoissa. BKD-tauti ei tartu ihmiseen.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, MMM, puh. 02951 62361

Eviran ohje kalojen siirtäjille ja istuttajille