Hyppää sisältöön
Media

Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muutoksella varaudutaan mäntyankeroisen torjuntaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2007 9.15
Tiedote -

Hallitus on tänään 20.12.2007 päättänyt esittää muutoksia kasvinterveyden suojelemista annettuun lakiin. Muutosten tarkoituksena on turvata hyvän kasvinterveyden tilan ylläpito tapauksissa, joissa Suomea uhkaa ennen esiintymätön kasvintuhooja, joka voisi aiheuttaa vahinkoa metsässä kasvaville puille. Lisäksi lakia uudistetaan siten, että se mahdollistaisi ja antaisi riittävät valtuudet Suomea sitovien kasvinterveyden suojelemista koskevien kansainvälisten sopimusten toimeenpanemiseksi. Tasavallan presidentin on määrä antaa lakiesitys eduskunnalle perjantaina.

Esityksen mukaan metsäkeskukset osallistuisivat lain toimeenpanoon tilanteissa, jossa Suomea uhkaa ennen esiintymätön kasvintuhooja, joka voisi aiheuttaa vahinkoa metsässä kasvaville puille. Puustoon kohdistuvasta, hävitettävää kasvintuhoojaa koskevasta torjuntapäätöksestä metsänomistajalle aiheutuneiden kustannusten korvaamista selkiytettäisiin. Käytännössä toimenpiteillä varaudutaan mäntyankeroisen torjuntaan metsissä.

Mäntyankeroinen aiheuttaa havupuissa lakastumistaudin, johon sairastuneet puut voivat kuolla muutamassa kuukaudessa. Havupuihin mäntyankeroinen leviää lähinnä sarvijääräkuoriaisten avulla. Mäntyankeroista tiedetään varmuudella esiintyvän Kanadassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Japanissa, Taiwanissa, Kiinassa ja Korean tasavallassa. Euroopan toistaiseksi ainoa mäntyankeroisesiintymä todettiin Portugalissa vuonna 1999, jolloin mäntyankeroinen oli jo päässyt leviämään laajalle alueelle. Suomessa mäntyankeroisen varalle on laadittu kriisivalmiussuunnitelma.

Laissa säädettäisiin lisäksi kasvinterveyttä koskevan merkinnän käyttöoikeudesta ja tällaisen merkinnän haltijan rekisteröinnistä Elintarviketurvallisuusviraston ylläpitämään merkinnänhaltijarekisteriin. Käytännössä tämä koskee toimijoita, jotka valmistavat kan-sainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin (nk. ISPM15-standardi) mukaisia puupakkauksia. ISPM15-standardissa määritellään puiselle pakkausmateriaalille käsittely- ja merkintävaatimukset ja sen tarkoituksena on estää kasvintuhoojien leviäminen maasta toiseen puupakkausmateriaalin mukana. Esimerkiksi mäntyankeroiset saattavat levitä puupakkausmateriaalin välityksellä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Maatalousneuvos Kirsi Heinonen, puh. 09 16054221, gsm. 040 5040193
Ylitarkastaja Hannele Sankari, puh. 09 16052427, gsm. 040 7651812
Ylitarkastaja Tuula Mäki-Valkama, puh. 09 16052692, gsm. 040 5522651