Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kemera-lakia muutetaan – Tavoitteena lyhentää nuoren metsän hoitotöiden toteutusaikaa

Maa- ja metsätalousministeriö
16.2.2017 13.25
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi tänään esityksen Kemera-lain muuttamisesta. Tavoitteena on, että taimikon varhaishoitotyöt ja nuoren metsän hoitotyöt toteutetaan jatkossa nykyistä nopeammin. Seuraavaksi lakiesitys siirtyy eduskuntaan. Kemera-tukea myönnetään yksityismetsänomistajille metsänhoito- ja metsänparannustöihin

Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, nuoren metsän hoitotöiden ja taimikon varhaishoitotöiden toteutusajasta voidaan jatkossa säätää asetuksella. Asetusluonnos on jo valmiina, ja se on lausunnolla 3.3.2017 asti.

Taimikon varhaishoitotyöt ja nuoren metsän hoitotyöt toteutettaisiin jatkossa 12 kuukauden kuluessa siitä, kun Suomen metsäkeskus on myöntänyt tuen. Tarkka toteutusaika auttaa Metsäkeskusta arvioimaan, missä vaiheessa tukia tulee maksettavaksi.  

Rahoitusta saaneesta taimikon varhaishoitotyöstä ei enää voisi jälkikäteen myöntää nuoren metsän hoidon korotettua pinta-alatukea. Lisäksi Kemera-tukea myönnettäisiin jatkossa vain yksityismetsänomistajille eikä esimerkiksi rahastoille.

Nuoren metsän hoitohankkeisiin ei tällä hetkellä myönnetä rahoitusta

Tällä hetkellä Metsäkeskus ei myönnä rahoitusta nuoren metsän hoitohankkeisiin. Rahoitushakemusten hyväksyminen jatkuu, kun Kemera-lain muutos tulee voimaan. Tavoitteena on, että haku käynnistyy viimeistään 1.5.2017.

Muiden työlajien rahoitushakemuksia otetaan vastaan normaalisti. Jos käytettävissä oleva myöntämisvaltuus ei riitä kaikkien rahoitushakemusten ratkaisemiseksi, jäljelle jääneet rahoitushakemukset siirretään käsiteltäväksi vuonna 2018. Tuki maksetaan, kun hanke valmistuu ja siitä on jätetty toteutusilmoitus.

Suositeltavaa on, että sekä rahoitushakemukset että toteutusilmoitukset jätetään sähköisten järjestelmien kuten Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun kautta. Tämä helpottaa hakemusten käsittelyä ja nopeuttaa päätöksentekoa ja maksatuksia. Sähköpostilla tulevat hakemukset joudutaan sen sijaan tallentamaan hyväksymisjärjestelmään manuaalisesti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, marja.hilska-aaltonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 447