Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kemera-tukiin muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö
14.4.2016 13.50
Tiedote

Hallitus on tänään 14.4. hyväksynyt muutoksen kestävän metsätalouden rahoitusta koskevaan ns. Kemera-asetukseen. Kemera-asetus sisältää säännökset kestävää metsätaloutta edistäviin toimenpiteisiin myönnettävien tukien määrästä, niiden määräytymisperusteista ja muista täydentävistä tuen ehdoista. Asetusmuutos astuu voimaan 18.4.2016 samanaikaisesti kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muutoksen kanssa.

Tukitasojen muutokset koskevat kaikkia muita toimenpiteitä paitsi taimikon varhaishoitoa ja metsänluonnonhoitohankkeita. Tukien uudelleentarkastelu oli tarpeen, jotta hallitusohjelman mukaisesti supistuva valtion tuki voidaan kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti eri toimenpiteisiin.

Nuoren metsän hoidossa tukitaso pysyy edelleen 230 eurossa hehtaaria kohden paitsi silloin, kun toimenpiteeseen liittyy pienpuun keräystä kohteelta, tukitaso laskee 220 eurosta hehtaaria kohden 200 euroon. Puuston pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta rinnankorkeudelta tulee ennen käsittelyä olla enintään 16 cm. Puuston käsittelyn yhteydessä poistettavien runkojen määrä nousee eteläisessä ja keskisessä Suomessa 1 500 runkoon hehtaarilta ja pohjoisessa Suomessa vastaavasti 1 000.

Terveyslannoitukseen myönnettävä tuki laskee 40 prosentista 30 prosenttiin hankkeen kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Suometsän hoidossa kuvion koolle ei aseteta enää rajoitetta, vaan tuettavan kohteen tulee olla vähintään kahden hehtaarin suuruinen yhtenäinen alue. Tuki on 60 prosenttia entisen 70 prosentin sijaan kokonaiskustannuksista silloin, kun kohde on vähintään viiden hehtaarin suuruinen yhtenäinen alue. Muutoin tuki on 30 prosenttia entisen 40 prosentin sijaan.

Yksityisteiden perusparannuksen tuen määrä on eteläisessä Suomessa 35 prosenttia entisen 40 prosentin sijaan, keskisessä Suomessa 45 prosenttia entisen 50 prosentin sijaan. Pohjoisessa Suomessa tuen määrää pysyy 60 prosenttina kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Uuden metsätien tekemisen tuki on eteläisessä Suomessa 20 prosenttia entisen 30 prosentin sijaan, keskisessä Suomessa 35 prosenttia entisen 40 prosentin sijaan. Pohjoisessa Suomessa tuen määrää pysyy 50 prosenttina kohtuullisista kokonaiskustannuksista.

Ympäristötuen määrän yhteydessä määriteltävä peruskorvaus on jatkossa maakuntapohjaisesti määritellyn alueen puukuutiometrin keskikantohinta kerrottuna kahdella ja ympäristökohteen pinta-alalla.

Juurikäävän torjunta jää pois tuen piiristä.
 

Liite: Toimenpiteet ja tukitasojen muutokset

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 040 751 8436