Hyppää sisältöön
Media

Komission asetus (EU) 2017/185 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 tiettyjen säännösten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

Kohderyhmä: alkutuotannon toimijat (siipikarjanlihan ja kaninlihan tuottajat), elintarvikealan toimijat (tuonti) ja valvojat

Keskeinen sisältö: Asetuksella säädetään EU:n hygienialainsäädännön siirtymätoimenpiteistä koskien tuontia ja siipikarjan ja jäniseläinten lihan suoramyyntiä ajalla 1.1.2017-31.12.2020. Edellinen vastaava siirtymäaika-asetus oli voimassa 31.12.2016 saakka.

Säädöksen nimi:  Komission asetus (EU) 2017/185 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 tiettyjen säännösten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

Säädöksen numero:  (EU) 2017/185     

Säädöksen julkaisupäivä: 3.2. 2017

Säädöksen voimaantulo: 6.2. 2017

Säädöksen soveltaminen ajalla: 1.1.2017-31.12.2020

Linkki säädökseen: 2017/185