Hyppää sisältöön
Media

Lähiruokaohjelman väliarviointi: ohjelman toteuttaminen on vauhdissa ja oikeilla raiteilla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2015 12.21
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätöksenä toukokuussa 2013 hyväksytty Lähiruokaohjelma on kahdessa vuodessa edistänyt lähiruokasektorin yhteistyön tiivistämistä sekä lisännyt ruuan ja ruokaketjun arvostusta. Lähiruokaohjelman vuoteen 2020 kirjatut tavoitteet ovat edelleen ajankohtaiset ja osuvat. Nämä asiat selviävät juuri julkaistusta maa- ja metsätalousministeriön tilaamasta ohjelman ulkopuolisesta väliarvioinnista.

TK-Evalin tekemässä arvioinnissa todetaan, että Lähiruokaohjelma on antanut lähiruokasektorille selkeät tavoitteet, joita on pystytty jalkauttamaan maakuntiin. Alueelliset kehittämistoimenpiteet ovat saaneet ohjelmasta tukea. Ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden todettiin antaneen hyviä työkaluja kentän lähiruokatoimintaan. Myös valtiovallan sitoutumista lähiruokateeman pitkäjänteiseen kehittämiseen pidettiin tärkeänä.

Arviointi osoitti, että ohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen on vauhdissa ja oikeilla raiteilla. Elintarvikelainsäädäntö on pitkälti muutettu ohjelman tavoitteiden mukaisesti, vaikka edelleen olisi tarvetta suurempiin joustoihin sekä yhä tehostetumpaan koulutukseen ja tiedottamiseen elintarvikelainsäädännön sisällöstä. Kuntapäättäjille ja elintarvikehankinnoista vastaaville tulisi jatkossakin suunnata opastusta siitä, miten lähiruoka saadaan paremmin mukaan julkisiin keittiöihin. Jatkossa työtä tulisi suunnata erityisesti alkutuotannon kannattavuuden parantamiseen ja suoramyynnin mahdollisuuksien kehittämisen.

Lähiruokatoimijat tuntevat ohjelman ja sen työmuodot suhteellisen hyvin. Tulevaisuudessa poliittista vaikuttamista ja kansainvälisille verkostoille suunnattua tiedottamista tulisi tehdä näkyvämmin. Myös ohjelman sidosryhmien tulisi kantaa vastuuta ohjelmasta viestimisestä omissa verkostoissaan.

Väliarviointi korosti, että Lähiruokaohjelmaa tarvitaan jatkossakin ja että sen jatkoa juuri alkaneella uudella hallituskaudella kannatetaan sidosryhmien keskuudessa vankasti.

Lähiruokaohjelma ja väliarviointi ovat luettavissa: www.mmm.fi/lahiruoka

Lisätietoja:
osastopäällikkö Risto Artjoki, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 286
lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 142
erikoistutkija Keimo Sillanpää, TK-Eval, p. 0500 961 554
erikoistutkija Tommi Ålander, TK-Eval, p. 050 550 5170