Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Fårens goda djursjukdomsläge minskar gårdarnas byråkrati

Jord- och skogsbruksministeriet
29.8.2016 14.19
Pressmeddelande

Europeiska unionen har klassificerat Finland i kategorin land med försumbar risk för scrapie. Scrapie är en långsamt framskridande sjukdom i centrala nervsystemet hos får och getter som leder till degenerering av hjärnvävnaden och slutligen till döden. Det finns inga bevis för att sjukdomen smittar människor. Kommissionens förordning börjar gälla den 8 september 2016.

Den nya klassificeringen gör att den frivilliga hälsoövervakningen av scrapie inte längre behövs. Får- och gethållningsplatser ska inte heller längre hälsoklassificeras. De hållningsplatser som är med i den frivilliga hälsoövervakningen behöver inte gå ut ur övervakningen. Alla hållningsplatser får exportera får, getter och könsceller från dem till de andra medlemsländerna om andra exportvillkor uppfylls. Sverige har också fått samma klassificering, vilket gör det enklare att importera får, getter och könsceller från Sverige.

Scrapie ska dock följas upp även i fortsättningen för att Finland ska kunna hålla kvar klassificeringen. Uppföljningen sker genom att man undersöker om de döda över 18 månader gamla får- och getkropparna som samlats upp på uppsamlingsområdet, är scrapiesmittade. Trots att den frivilliga övervakningen av scrapie slutar är det fortfarande viktigt att man får prover utanför uppsamlingsområdet.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning som var på remiss på sommaren ska gårdar med minst 50 tackor och hongetter utanför uppsamlingsområdet sända ett prov till Livsmedelssäkerhetsverket från åtminstone ett får eller en get över 18 månader som dött eller avlivats under året. Närmare anvisningar om sändning av prov kommer att finnas på Eviras webbsidor. Tjänsteveterinären ska också i framtiden alltid informeras om misstänkta scrapie-fall.

Ytterligare information:
Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, kajsa.hakulin(at)mmm.fi, tfn 0295 162 361
Miia Kauremaa, överinspektör, Evira, miia.kauremaa(at)evira.fi, tfn 0400 318 510

Djur och växter EU och internationella frågor Produktionsdjur norminpurku