Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Resultatet av förhandlingarna om förordningen om ekologisk produktion en besvikelse för Finland

Jord- och skogsbruksministeriet
29.6.2017 14.13 | Publicerad på svenska 30.6.2017 kl. 13.21
Pressmeddelande

Om den nya förordningen som gäller ekologisk produktion nåddes en politisk överenskommelse i Bryssel i förrgår. I den sista trepartsförhandlingen enades rådet, parlamentet och kommissionen om förordningens innehåll och reglerna för produktion. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2020 om rådet och parlamentet godkänner förhandlingsresultatet i den slutliga omröstningen.

Enligt överenskommelsen får Finland, Sverige och Danmark fortsätta att använda växtunderlag för ekologisk växthusodling fram till år 2030 i enlighet med bestämmelserna i den gällande förordningen. Detta gäller alltså bara de arealer som senast den 28 juni 2017 har certifierats som ekologiska arealer. Den nuvarande ekologiska produktionen på växtunderlag får inte utvidgas.

Till kompromissen hör att kommissionen efter år 2025 tar fram en rapport om användningen av växtunderlag för ekologisk produktion. Eventuella ändringar och fortsatta åtgärder som följer av rapporten genomförs i ordinarie lagstiftningsförfarande, dvs. kommissionen kommer med ett nytt förslag och rådet och parlamentet förhandlar om ärendet på nytt.

Mer riskbaserad övervakning

Enligt den nya förordningen kan producenter från och med juli 2020 övervakas mer riskbaserat. Lågriskproducenter kontrolleras en gång i 24 månader. I regel kan t.ex. producenter som inte driver förädling eller direktförsäljning och som inte på tre år haft några brister i verksamheten betraktas som lågriskproducenter.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är förhandlingsresultatet en stor besvikelse och Finland kan inte understöda kompromissen.

”Finland och det övriga Europa har målet att öka ekologisk produktion, men förhandlingsresultatet strider kraftigt mot detta gemensamma mål. Finland vill att den nya förordningen ska stödja tillväxten och förenkla regleringen inom det ekologiska området. Enligt Finland ska växtunderlagsodlingen inte heller begränsas. Slutresultatet kommer emellertid att öka det administrativa arbetet utan några större ytterligare fördelar och begränsa användningen av växtunderlag”, säger ministern. 

Finland ska fortsätta arbeta för ekologisk växthusproduktion så att den rapport som arbetas fram efter år 2025 och de fortsatta åtgärder som följer av den gör det möjligt att öka produktionen.

”Vidare måste vi tillsammans med sektorn diskutera nya tekniska lösningar som hjälper oss att i våra nordliga förhållanden uppfylla kommissionens krav. Den enda förbättringen är att tiden mellan kontrollbesöken förlängs till 24 månader på de flesta ekogårdar”, säger minister Leppä.

Nästa steg är att den politiska överenskommelsen godkänns av rådet för jordbruk och fiske den 17 juli och därefter av Europaparlamentet under de kommande månaderna. Det tekniska arbetet med att finslipa detaljerna och de exakta formuleringarna i förordningen fortsätter på hösten.

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269
[email protected]

EU och internationella frågor Ekologiskt Jari Leppä Mat och jordbruk