Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriö avasi rahoitushaun laserkeilausdatan käyttöä tehostaville hankkeille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2020 12.52
Tiedote
Uudessa laserkeilausohjelmassa tuotetaan entistä tarkempaa maanpinnan kolmiulotteista tietoa. Kuva: Maanmittauslaitos

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämistä tehostaville hankkeille. Rahoitusta myönnetään erilaisiin pilottikokeiluihin sekä laserkeilausdataan perustuvan tiedon tuotantomenetelmien, jakelun ja käytön kehittämiseen. Haku on avoinna torstaihin 15. lokakuuta 2020 asti.

Rahoitushaun tavoitteena on edistää julkisen sektorin digi- ja teknologiaosaamista sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Etusijalla rahoitusta myönnettäessä ovat yhteistyöhankkeet, joissa voi olla mukana sekä viranomaisia, julkista hallintotehtävää hoitavia organisaatioita, yliopistoja että yrityksiä. Yrityksille rahoitusta ei kuitenkaan myönnetä. Varat hankehakuun saatiin valtion neljännestä lisätalousarviosta.

Haussa suositaan nopeita ja konkreettisia toimia

Pilottikokeilujen tavoitteena on testata erilaisia mahdollisuuksia tuottaa tietoa uudesta valtakunnallisesta laserkeilausaineistosta. Rajatuilla kokeiluilla testataan käytännössä, kannattaako ratkaisuja lähteä kehittämään edelleen tai ottamaan laajemmin käyttöön.

Tiedon tuotantomenetelmien, jakelun ja käytön kehittämisen tavoitteena on saada valtakunnallisesta datasta uutta relevanttia tietoa hallinnon, kansalaisten ja koko yhteiskunnan käyttöön. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että datan hyödynnettävyys on osoitettu aikaisemmin tutkimuksen tai pilottikokeilujen avulla ja että hallinnon käyttöön saadaan nopealla kehittämisellä uusia sovelluksia.

Rahoitettavia hankkeita voidaan toteuttaa vuosina 2020­–2022.

Kansallinen laserkeilausdata on nyt aiempaa tiheämpää  

Kansallinen laserkeilaus tuottaa tarkkaa kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, sekä sen muodoista että sen päällä olevista kohteista. Suomi on jaettu ohjelmassa ennalta määriteltyihin maantieteellisiin alueisiin, jotka laserkeilataan aina ennalta sovitun vuosikierron mukaisesti.

Vuodesta 2020 lähtien laserkeilaus tapahtuu pistetiheydellä, jossa jokaiselle neliömetrille osuu viisi laserpistettä. Pistepilven tiheys on siten nyt kymmenkertainen aikaisempaan verrattuna.

Tarkemmasta aineistosta saadaan uutta tietoa muun muassa metsistä ja maankäytöstä. Aineistoa voidaan käyttää myös infrastruktuurin suunnittelun, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillinnän sekä vesiensuojelun edistämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tukena.

Hankerahoitusta voi hakea maa- ja metsätalousministeriön verkkoasiointipalvelussa 15.10.2020 klo 16:15 asti. Hakuilmoitus liitteineen löytyy täältä: https://mmm.fi/ajankohtaista/hankerahoitus

Lisätietoja rahoitushausta:
johtava asiantuntija Niina Riissanen, p. 050 373 2900, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot