Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatiolain valmistelua jatketaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2011 14.07
Puhe -

"Maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatiolain valmistelua jatketaan. Tavoitteena on, että se voidaan antaa uudelle eduskunnalle kevätistuntokaudella käsiteltäväksi. Maa- ja metsätalousministeriö valmisteli lakiesityksen viime syksynä ja siitä on käyty neuvotteluja hallituspuolueiden kesken. Lakiesityksen antaminen siirtyy seuraavalle hallitukselle, sillä nykyinen eduskunta ei olisi sitä ehtinyt käsitellä. Lain antaminen pitää myös kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan", maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sanoi puhuessaan maatalouden kannattavuusseminaarissa Jyväskylässä tänään.

Hallitus antoi eduskunnalle viime vuoden kesällä esityksen kilpailulain muuttamisesta. Tässä yhteydessä hallitus sitoutui valmistelemaan esityksen erillislaista, jolla voidaan Suomessa ottaa käyttöön EU-lainsäädännön mukaiset tuottaja- ja toimialaorganisaatiot. Maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sopivat, että maa- ja metsätalousministeriö vastaa lain valmistelusta. Valmistelun kuluessa kuultiin eri osapuolia laajasti.

"Itselleni oli erittäin suuri yllätys se, että elintarviketeollisuus ja kauppa asettuivat vastustamaan EU:n lainsäädäntöön perustuvan tuottaja- ja toimialaorganisaatiojärjestelmän käyttöönottoa nykyistä laajemmin", ministeri Anttila totesi. "Tällä hetkellä suoraan EU:n maatalouden markkinajärjestelyjä koskevien säädösten perusteella Suomessa toimii kolme hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiota. Myös muille sektoreille organisaatioiden perustaminen on mahdollista, mutta se vaatii kansallisen lainsäädännön luomisen. Tuottaja- ja toimialaorganisaatioita koskevia kansallisia säädöksiä on annettu mm. Ranskassa, Belgiassa ja Espanjassa."

Tuottajaorganisaatiot ovat maatalousyrittäjien vapaaehtoisesti perustamia yhteenliittymiä. Niiden tehtävänä voi olla esimerkiksi tuotannon suunnittelu ja tuotteiden markkinoille saattaminen. Toimialaorganisaatiot puolestaan voivat olla tuottajien, teollisuuden ja/tai kaupan vapaaehtoisesti muodostamia yhteenliittymiä. Niiden tehtävänä voisi olla esimerkiksi hyvän yhteistyön rakentaminen toimialalle, neuvottelumekanismin ylläpitäminen, sopimusten määrittely ja menekinedistäminen.

Lakiluonnos ei salli sopimista hinnoista eikä maatalouden tuottajien kartellia. Se määrittelee kilpailulakiin sisältyvien poikkeusten tapaan tiukat reunaehdot, joiden puitteissa organisaatiot toimisivat.

"Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot antaisivat suomalaiselle elintarvikeketjulle mahdollisuuden kilpailukyvyn lisäämiseen. Samalla maatalousyrittäjät saisivat äänensä paremmin kuuluviin elintarvikeketjun sisällä. Tällä hetkellä viljelijät ovat elintarvikeketjussa heikoin lenkki. Tuotantokustannusten nousu ei näy tuottajahinnoissa, ja maatalouden kannattavuus on erittäin heikko. Valtiovalta ei voi vaikuttaa tuottajahintoihin, vaan ne määräytyvät markkinoilla", ministeri Anttila painotti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, puh. 050 511 3044
valtiosihteeri Minna-Mari Kaila, puh. 040 775 6060