Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousministerien epävirallisessa kokouksessa Itävallassa keskustellaan maaseudun elinvoimasta ja tulevasta maatalouspolitiikasta

Maa- ja metsätalousministeriö
21.9.2018 16.19
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuvat Itävallan Schloss Hofiin 23.-25. syyskuuta epäviralliseen ministerinkokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Kokouksessa keskustellaan tulevan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) keinoista elinvoimaisten maaseutualueiden ja laadukkaan ruuantuotannon tulevaisuuden varmistamiseksi EU:ssa. Ministerit käyvät keskustelun siitä, miten EU:n maatalouden kannattavuutta ja maaseudun monimuotoisuutta tulisi kehittää ja millä keinoin ne olisivat parhaiten toteutettavissa. Lisäksi ministerit pohtivat, miten korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa tulevaisuudessa kestävällä ja kilpailukykyisellä tavalla.

Suomi katsoo, että maaseudun kehittäminen on yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiä osa-alueita ja sille tulee osoittaa EU:n rahoituskehyksissä riittävä rahoitus parhaiden tulosten aikaansaamiseksi. 

Maaseudun kehittämistoimenpiteillä voidaan mm. parantaa eläinten hyvinvointia ja ympäristön tilaa sekä edesauttaa viljelijöiden sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Kehittämisrahoituksella voidaan myös monipuolistaa maaseutualueiden elinkeinoja.

Maaseutumaisemien ja maatalouden luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että maatalouden harjoittaminen säilyy kannattavana ja elinkelpoisena toimialana myös epäsuotuisilla alueilla. Yhteisen maatalouspolitiikan tukimuodoista erityisesti luonnonhaittakorvaus ja tuotantosidonnaiset tuet ovat tältä osin tärkeitä.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisavustaja Teppo Säkkinen p. +358 50 516 2868
maatalousneuvos Kari Valonen p. +358 295 162 269