Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousministerit tukivat ehdotusta epäterveiden kauppatapojen kitkemiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö
17.4.2018 9.34
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Luxemburgissa maanantaina 16. huhtikuuta. Kokouksen pääaiheina olivat keskustelu epäterveiden kauppatapojen rajoittamisesta elintarvikeketjussa sekä ruokahävikin ja -jätteen vähentämisestä. Suomesta kokoukseen osallistui maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalousministerit kannattivat laajasti komission ehdotusta epäterveitten kauppatapojen rajoittamisesta. EU-tason toimenpiteet nähtiin tarpeellisiksi epäterveiden kauppatapojen kitkemiseksi elintarvikeketjusta. Komissaari Phil Hogan korosti esityksessään, että kyseessä on minimitason lainsäädäntöehdotus ja jäsenmaat voivat halutessaan laajentaa tai tarkentaa vaatimuksia kansallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Lisäksi komissio lupasi, että elintarvikeketjun läpinäkyvyyteen tähtäävä esitys on tulossa vielä myöhemmin tänä vuonna.

- Olen oikein tyytyväinen, että EU:ssa tavoitellaan täsmälleen samoja asioita kuin olemme viime kuukausina tehneet Suomessa. Olemme olleet siis oikeilla jäljillä. Neuvostossa käyty keskustelu vahvistaa tätä käsitystä, ja viemme kansallista lainsäädäntöhanketta eteenpäin suunnitellussa aikataulussa, sanoo ministeri Leppä.

Tavoitteena on edistää komission esityksen käsittelyä mahdollisimman nopeasti vielä nykyisen puheenjohtajamaan Bulgarian ja tulevan puheenjohtajamaan Itävallan kausilla, jotta päätös voitaisiin tehdä vielä nykyisen Euroopan parlamentin toimikauden aikana.

Neuvosto keskusteli myös ruokahävikin vähentämiseen tähtäävistä toimista. Neuvosto oli yksimielinen sen suhteen, että keinoja on käytettävä laaja-alaisesti, koska ruokahävikin vähentämiseen kohdistuvia toimia on lisättävä, jotta tavoite ruokahävikin puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä saavutetaan.

Muissa asioissa neuvosto keskusteli mm. afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämisestä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Maatalousneuvos Kari Valonen p. 0295162269, sähköposti: [email protected]

Jari Leppä