Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousneuvostossa pitkä keskustelu tulevan maatalouspolitiikan suunnasta

Maa- ja metsätalousministeriö
19.3.2018 20.40
Tiedote

EU:n maatalousministerit eivät päässeet pitkästä keskustelusta huolimatta yhteiseen näkemykseen yhteisen maatalouspolitiikan tulevista suuntaviivoista maanantaina Brysselissä. Sen sijaan asiasta annettiin puheenjohtajamaan päätelmät, joita kannatti 23 jäsenmaata, Suomi mukaan lukien. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Neuvoston päätelmät on hyväksyttävä yksimielisesti, jotta ne voidaan antaa kaikkien jäsenmaiden yhteisenä näkemyksenä. Yksimielisyyttä ei neuvoston päätelmistä syntynyt vaan jäsenmaat tyytyivät puheenjohtajan päätelmiin.

Neuvostossa herätti eniten erimielisyyttä suorien tukien tasaaminen jäsenmaiden kesken seuraavalla rahoituskehyskaudella 2021 alkaen. Viisi jäsenmaata ei voinut tekstiä hyväksyä, koska ne pitivät sitä liian kunnianhimottomana suorien tukien tasaamisen suhteen. Suomessa maksettavat EU-tuet ovat lähellä unionin keskiarvoa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä oli kuitenkin tyytyväinen siihen, että puheenjohtajamaan päätelmissä mainittiin useita Suomelle tärkeitä asioita kuten maataloustuotannon harjoittaminen kaikilla yhteisön alueilla epäsuotuisat alueet mukaan lukien, tuotantosidonnaisten tukien merkitys tietyille sektoreille, politiikan yksinkertaistaminen sekä maaseudun kehittämistoimenpiteiden tärkeys kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä.

”Päätelmät ovat hyvä pohja lainsäädäntöehdotusten valmistelussa ja neuvottelussa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tärkeää meille on se,  että EU:ssa tunnustetaan maatalouden kannalta epäsuotuisat alueet ja niiden erityistarpeet. Yksinkertaistamisen tulee myös olla voimakkaasti mukana tässä uudistuksessa”, ministeri Leppä totesi. 

Myös maatalouskomissaari Hogan painotti puheenvuorossaan, että maataloussektorilla on tärkeää olla yhteinen näkemys tulevan politiikan tavoitteista. Komission lainsäädäntöehdotuksia tulevan politiikan sisällöstä odotetaan toukokuun 2018 lopussa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, puh. 0295 16 2269

Jari Leppä