Hyppää sisältöön
Media

Maatilatalouden kehittämisrahaston väliaikainen käyttösuunnitelma hyväksyttiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2007 12.06
Tiedote -

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta hyväksyi tänään 19.12.2007 maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2008 väliaikaisen käyttösuunnitelman ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2008 myöntää.

Vuoden 2008 väliaikaiseen käyttösuunnitelmaan varataan varoja 116,80 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmaan esitetty 2,25, kulutusmenoja 72,90 ja tuotannon ohjaamiseen 4,00 eli yhteensä 79,15 miljoonaa euroa. Kulutusmenoista valtaosa, 60,00 miljoonaa euroa, kohdistuu avustuksiin. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2008 myöntää, esitetään rajattavaksi 7,0 miljoonaan euroon.

Kulutusmenoihin nyt osoitettavat avustusvarat on tarkoitus käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2007 loppuun mennessä vireille tulleiden hakemusten ratkaisemiseen.

Käyttösuunnitelmassa menoihin esitettyjen varojen arvioidaan pääosin riittävän toiminnan
käynnistämiseen vuonna 2008. Vuoden 2008 varsinainen käyttösuunnitelma on tarkoitus hyväksyä ensi keväänä.

Sekä maatalouden rakennetukijärjestelmää että poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaista tukijärjestelmää ollaan muuttamassa. Koska kyseisiä järjestelmiä koskevia säädöksiä ei ole vielä hyväksytty eikä uusien ehtojen mukaista toimintaa ole mahdollista käynnistää heti vuoden 2008 alusta, ei uusien järjestelmien mukaisiin toimiin vielä tässä vaiheessa osoiteta määrärahoja.

Lisätietoja:
maatalousneuvos Esko Juvonen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. (09) 160 53345
yksikön johtaja Esko Leinonen, Maaseutuvirasto, puh. 020 77 25 670, 040 751 8415