Hyppää sisältöön
Media

Meri- ja kalatalousrahasto esillä neuvostossa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2012 12.50
Tiedote -

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee maaliskuun kokouksessaan EU:n kalastuspolitiikasta. Esillä ovat mm. meri- ja kalatalousrahasto sekä kalansaaliiden poisheitto. Lisäksi neuvostolla on käsiteltävänään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Neuvosto keskustelee Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta koskevasta ehdotuksesta, jonka tavoitteena on edistää kestävää ja kilpailukykyistä kalastusta ja vesiviljelyä, unionin meripolitiikkaa sekä kalatalousalueiden kehittämistä. Ehdotuksen tavoitteet ovat Suomen mielestä periaatteessa hyviä. Rahaston tulisi kuitenkin konkreettisemmin edistää kalantuotantoa niin, että elinkeinonharjoittajilla olisi edellytykset jatkaa toimintaansa ja uusia toimijoita hakeutuisi alalle. Investointeja pienimuotoiseen rannikko- ja sisävesikalastukseen sekä kestävään vesiviljelyyn pitäisi jatkossakin voida tukea.

Neuvostossa keskustelee myös ehdotuksesta yhteiseksi kalastuspolitiikaksi. Keskustelun aiheeksi puheenjohtajamaa Tanska on määritellyt saaliiksi saatujen kalojen mereen heittämisen kiellon (saaliiden maihin purkamisen velvoite) ja siihen liittyvät järjestelyt.

Suomi katsoo, että velvoite voisi Itämerellä koskea kaikkia kiintiöityjä kalakantoja, jos purkamispakkoon ei liitetä vaatimusta kalastusalusten videovalvonnasta. Videovalvonta aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Suomen mielestä lajit, joita voidaan vapauttaa mereen siten, että ne säilyvät elävinä tai kalastustavat, joista voidaan elävänä vapauttaa ei-toivottuja saaliita, tulisi kuitenkin jättää purkamispakon ulkopuolelle. Lisäksi purkamispakon täydentämiseksi tulisi päättää valikoivaa kalastusta lisäävistä toimista, jotka vähentävät tai kokonaan estävät alamittaisen kalan tai tahattoman sivusaaliin joutumista pyydyksiin.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen osalta neuvostossa keskustellaan yksinkertaistamisesta. Suomi pitää tärkeänä tukijärjestelmien yksinkertaistamista ja hallinnollisen taakan vähentämistä niin viljelijöiden kuin hallinnonkin osalta. Uudistusehdotuksessa on kuitenkin osia, jotka synnyttäisivät tarpeetonta byrokratiaa ja kustannuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi pienten tilojen tukijärjestelmä, aktiiviviljelijän määritelmä ja osa ehdotetuista viherryttämistoimista (tuki viljelijöille, jotka noudattavat ympäristölle ja ilmastolle suotuisia maatalouden muotoja). Myös maaseudun kehittämisohjelmien valmisteluun on tulossa hyvin paljon uutta byrokratiaa ja hallinnollinen taakka on kasvamassa kohtuuttomasti ohjelman valmistelussa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. (09) 160 53162 (kalastus)
maatalousneuvos Kari Valonen, p. (09)160 52428 (maatalous)

Jari Koskinen