Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

I jaktlagen föreslås ändringar

Jord- och skogsbruksministeriet
30.3.2017 14.27
Pressmeddelande

Statsrådet överlämnade i dag regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av jaktlagen. Propositionen var på remiss i december.

Enligt den föreslagna ändringen kommer man i fortsättningen att genom en förordning tillåta jakt med bågvapen efter små hjortdjur och vildsvin. Det här är en önskad reform som kommer att öka jaktmöjligheterna i synnerhet i utbredningsområdet för vitsvanshjort. Ett krav är att den person som jagar vitsvanshjort eller vildsvin med ett bågvapen ska avlägga ett skjutprov. 

I bestämmelserna om älgjakt föreslås också preciseringar. Det ska inte längre vara tillåtet att jaga i de så kallade splittrade områdena. Med den här ändringen vill man se till att jakten är trygg när älgar inte får jagas i små markområden som ligger separat från det övriga licensområdet. För jakt av stora rovdjur krävs det också en jaktledare.  
För transport av ett jaktvapen ska det i fortsättningen inte behövas ett särskilt tillstånd från polisen, utan i lagen ska specificeras i vilka fall det är tillåtet att transportera skjutvapen. Detta ska minska arbetet inom polisens tillståndsförvaltning.

Att locka stora rovdjur med föda eller åtel som lockbete ska förbjudas. Förbudet mot att locka små rovdjur med föda som föreslogs i utkastet finns inte med i det slutliga lagförslaget.  Att använda föda och åtel som lockbete för att locka djur ska fortfarande tillåtas i särskilda situationer. Till exempel näringsverksamhet som bygger på att fotografera och skåda stora rovdjur ska vara möjlig även i fortsättningen. 

I lagen föreslås en ny paragraf som gäller skyldighet att lämna en fångstanmälan. Enligt paragrafen ska man genom förordning av statsrådet kunna utfärda bestämmelser om en fångstanmälan som krävs vid jakt på en viss viltart. Detta ska tillämpas på t.ex. vildsvinsjakt. Enligt lagförslaget ska jord- och skogsbruksministeriet kunna begränsa jakt för en bestämd tid bl.a. så att för en viss art fastställs en jägarspecifik fångstkvot. Det här ska förbättra ministeriets möjligheter att trygga viltbeståndens livskraft och en hållbar jakt. 

Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, sami.niemi(at)mmm.fi, tfn 0295 162 391
Jussi Laanikari, överinspektör, jussi.laanikari(at)mmm.fi, tfn 0295 162 432
Janne Pitkänen, överinspektör, janne.pitkanen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 338

Vilt