Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio yhtiöitetään

Maa- ja metsätalousministeriö
15.9.2014 10.28
Tiedote -

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta muodostetaan osakeyhtiö. Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiehdotuksen yhtiöittämisestä. Tapio tarjoaa bio- ja metsätalousalan asiantuntijapalveluja koko metsäalalle.

Muutos on osa laajempaa metsäorganisaatioiden uudistusta. Ennen tätä on uudistettu muun muassa Suomen metsäkeskusta ja metsänhoitoyhdistyksiä koskevia lakeja. Tavoitteena on luoda tasapuolisempi kilpailutilanne metsäalan palveluja tarjoaville tahoille.

Nykyistä Tapiota ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö, kun taas uutta osakeyhtiötä valvoisi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Tapion henkilöstö ja omaisuus siirtyy perustettavaan osakeyhtiöön. Tapiossa työskentelee noin 50 henkilöä. Yhtiöittäminen ei vaikuta henkilöstön määrään eikä eläketurvaan. Esityksessä turvataan myös työntekijöiden jo aikoinaan ansaitsemat etuudet sekä varmistetaan jo eläkkeelle siirtyneiden entisten työntekijöiden eläkkeet.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, p. 0295 162 429
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 162 153