Hyppää sisältöön
Media

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeelle neljä miljoonaa euroa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2016 17.21
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt neljä miljoonaa euroa Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen toteuttamiseen vuodelle 2016. Hankkeessa tehostetaan metsävaratiedon hyödyntämistä, nostetaan metsätiedon laatua sekä kehitetään sähköisiä palveluita vuosina 2016–2018.

Hanke on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Rahoitusta saivat Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Suomen puukauppa Oy sekä seitsemän hankehaulla valittua kehittämiskonsortiota.

Suomen metsäkeskus sai rahoitusta metsävaratiedon keruun ja ajantasaistamisen sekä metsävaratiedon jakelun ja sähköisten palveluiden kehittämiseen. Hankkeeseen sisältyy myös metsätietojen standardointityö sekä hallinnonalojen välisen tietojen käytettävyyden parantaminen. Tiedot olisivat jatkossa käyttäjien saavutettavissa vaivattomasti yhdestä paikasta. 

Luonnonvarakeskuksen hankkeeseen sisältyy valtakunnan metsien inventoinnin tehostaminen kaukokartoituksen käyttöä lisäämällä sekä tuloslaskentapalvelun kehittäminen. Lisäksi Luonnonvarakeskus kehittää maankäytön suunnittelua palvelevan vaikutusten arvioinnin laskentamallin metsävarojen, niiden käytön ja käyttömahdollisuuksien arviointiin.

Suomen puukauppa Oy sai rahoitusta kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan kehittämiseen.

Hankehaun perusteella rahoitusta saaneet hankkeet ja niiden toteuttajat:

 • Metsäkonetiedon välitys keskitettyyn tietokantaan, kehittäminen ja tietokantasovelluspilotti
  Metsäteho, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus ja Tampereen teknillinen yliopisto
 • Olosuhdetieto mukaan metsätietoon
  Luonnonvarakeskus, Metsäteho, Arbonaut, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus
 • Metsäkonetieto puustotulkinnan apuaineistona
  Helsingin yliopisto, VTT, Arbonaut ja Metsäteho
 • Seuraavan sukupolven palvelualustan kehittäminen metsätiedon jakeluun
  Metsäteho, Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT
 • Puuston laatutunnukset
  Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus, Metsäteho, Arbonaut
 • Metsävaratiedon ajantasaistus – satelliittikuviin perustuva muutostulkinta
  VTT, Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus ja Satellio
 • Taimikoiden tiedonkeruun kehittäminen
  Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus, Luonnonvarakeskus ja VTT


Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen kehittämistyötä tehdään metsäsektorin yhteistyönä. Hanke palvelee metsänomistajia, yrityksiä, tutkimuslaitoksia, useita hallinnonaloja ja muita metsäalan toimijoita. 


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Niina Riissanen p. 0295 16 2339
metsäneuvos Marja Kokkonen p. 0295 16 2444

Kimmo Tiilikainen Metsät kärkihankkeet