Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Koskinen: Luonnonvarojen kestävällä käytöllä luodaan työpaikkoja

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2012 8.57
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen katsoo Suomella olevan erinomainen mahdollisuus nousta metsien ja korkeatasoisen osaamisen avulla luonnonvaratalouden edelläkävijäksi. Luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö mahdollistaa myös uusien yritysten ja osaamiseen perustuvien työpaikkojen synnyn, korosti Koskinen avatessaan Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) biotalousseminaarin 14.9. Helsingissä.

- Kannatan lämpimästi kotimaisten metsävarojen monipuolista hyödyntämistä sekä puunjalostusteollisuuden raaka-aineena että energiana. Sillä luodaan tuloja ja hyvinvointia maahamme ja etenkin maaseudulle sekä varmistetaan energiaomavaraisuutta.

Koskinen muistutti biopolttoaineiden ja bionesteiden kysynnän moninkertaistuvan seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana ilmastonmuutosta hillittäessä ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyessä.

- Tarve kehittää uusia, biomassapohjaisia tuotteita kasvaa. Uusiutuva biomassa on ympäristöystävällinen verrattuna fossiilisiin raaka-aineisiin. Kestävään metsätalouteen pohjautuvan biomassan hiilineutraalius on sekä tieteellisesti perusteltavissa että välttämätön matalahiiliseen tulevaisuuteen pyrittäessä.

Puun monipuoliselle käytölle ei Koskisen mukaan pidä asettaa turhia rajoituksia. Euroopan komissio on parhaillaan valmistelemassa esitystä biomassan kestävyyskriteereistä. Ne perusteet, joilla biomassan kestävyyskriteerejä vaaditaan, eivät kuitenkaan ole olennaisia Suomessa.

- Suomessa viljelymaa tai alkuperäinen metsä ei korvaudu bioenergiaviljelmällä, kilpailua ruoan ja bioenergian välillä maankäytöstä ei ole ja luonnon monimuotoisuus taataan lainsäädännöllä. Saman puun eri osille ei voi olla erilaista kestävyyslainsäädäntöä.

Koskinen muistutti myös metsien merkityksen korostuvan tulevaisuudessa paitsi raaka-ainelähteenä myös hiilinieluna, joten metsävarat on pidettävä hyvässä kasvukunnossa ja terveinä. Jatkossa tarkastelun kohteena ovat myös ne hyödyt ja ekosysteemipalvelut, jotka ovat vaikeasti mitattavia ja hinnoiteltavia, esimerkiksi puhdas vesi ja ilma sekä ravinteiden kierto.

- Biotalous on vihreää taloutta, joka merkitsee talouskasvun kehittämistä niin, että luonnonvarojen riittävyys ja ympäristöpalveluiden saanti pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa. Meidän tärkein luonnonvaramme ovat metsät, tähdensi Koskinen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ministerin erityisavustaja Tiina Rytilä, puh. 040 566 66 49