Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia tuotantosidonnaisiin EU:n eläinpalkkioihin vuonna 2022

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2022 13.44
Tiedote

Tuotantosidonnaisiin EU:n eläinpalkkioihin joudutaan EU-lähtökohdista tekemään tälle vuodelle eräitä muutoksia, jotka vaikuttavat palkkioiden hakemiseen ja määräytymisperusteisiin. Kansallisten eläinperusteisten tukien ja EU-osarahoitteisten ohjelmaperusteisten eläinkorvausten haku jatkuu entiseen tapaan, eikä tällä ole vaikutusta niiden tukien määräytymisperusteisiin.

Ruokintapäiviin perustuvien EU-eläinpalkkioiden määräytymisperusteisiin joudutaan tekemään muutoksia vuodelle 2022. Muutokset koskevat eläinpalkkioiden hakemista, vuosittaista palkkion määräytymistä ja maksua. EU-eläinpalkkioihin varattuihin valtion määrärahoihin muutoksilla ei ole vaikutusta. Kokonaistasolla EU-eläinpalkkioihin käytettävä tukimäärä säilyy ennallaan.
 
Muutokset määräytymisperusteissa koskevat vuoden 2022 nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota, uuhipalkkiota ja kuttupalkkiota. Valtioneuvoston asetuksen antaminen ja näiden tukien haun aloittaminen viivästyivät, koska komission uudet ohjeet julkaistiin myöhään. Maa-ja metsätalousministeriö on selvittänyt komission ja kansallisten viranomaisten kanssa mahdollisuuksia muutostarpeiden kohtuullistamiseen. Haittojen välttämiseksi etsittiin keinoja, joilla pystytään vähentämään muutoksen aiheuttamia vaikutuksia tilojen talouteen. Tarkoituksena on myös välttää uhkana olleet haitat erityisesti naudanlihan tuotantoketjuun. Hallinto tulee neuvonnan ja tiedotuksen keinoin ohjaamaan viljelijöitä sellaiseen toimintaan, jolla mahdolliset tukimenetykset voidaan minimoida. Ylivoimaisesta esteestä yksittäisille tiloille aiheutuvat tukimenetykset arvioidaan ja korvataan normaaliin tapaan. 
 
”En voi hyväksyä EU-komission toimintaa tässä eläinpalkkioasiassa. Ei ole oikein suomalaisia ruuantuottajia kohtaan, että yhdeksi vuodeksi komission vaatimuksesta joudutaan tekemään muutoksia hyvin toimivaan tukijärjestelmään viime hetkellä. Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto tekevät ihan varmasti kaikkensa, että vaikutukset tuottajille ovat mahdollisimman pieniä. Korostan myös sitä, että EU-eläinpalkkioihin varattu tukisumma pysyy samana kuin viime vuonna eivätkä muut nautojen tuet muutu”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.  
 
Teurasperusteiset palkkiot, eläinten hyvinvointikorvaus, alkuperäisrotujen kasvattamissopimukset ja kansalliset kotieläintuet säilyvät ennallaan, sillä näihin tukiin muutoksilla ei ole vaikutusta. 
 
Ruokavirasto on jo aiemmin (14.10.2021) tiedottanut uudesta hakumenettelystä ja eläintukien määräytymisjakson muutoksista. Nämä muutokset on tehtävä Suomessa vuonna 2020 tehdyn komission tarkastuskäynnin yhteydessä havaittujen palkkiojärjestelmän puutteiden takia. Näiden lisäksi palkkiojärjestelmää on pitänyt muokata komission oikeuspalvelun syksyllä voimassaolevasta lainsäädännöstä antaman tulkinnan vuoksi. Sen mukaisesti palkkiota ei voi maksaa samasta eläimestä tukivuoden aikana kuin yhdelle tilalle. Palkkio eläimestä maksetaan eläimen viimeiselle kyseistä tukea hakeneelle haltijalle ja sille ajanjaksolle, jolloin eläin on ollut hänen hallinnassaan.
 
Komission mukaan ruokintapäiväperusteinen malli edellyttää jatkossa kiinteää viitepäivää, joka on 31.3. vuonna 2022. Palkkio voidaan maksaa vain eläimestä, jonka tiedot eläinrekisterissä ovat kunnossa ja joka on tuona päivänä rekisteröitynä kyseistä palkkiota hakevalle tilalle. Tämä malli on toimiva muilla eläimillä paitsi sonneilla. Siksi sonnien osalta vuonna 2022 sovelletaan 30 päivän tilalla pitoaikaa, mikä poistaa aikaisemmin ennakoidun tuen epätasaisen jakautumisen ongelman. Muutoksen ansiosta myös 31.3. jälkeen syntyneet sonnit voivat olla tukikelpoisia vuonna 2022. 
 
Aikaisemmasta poiketen palkkionhakijan pitää ilmoittaa osallistumisensa EU:n tuotantosidonnaisen tuen järjestelmään vuosittain. Kaikkia vuoden 2022 EU-eläinpalkkioita on haettava verkkoasiointipalvelu Vipussa. Haku avautuu 10.2. ja päättyy 3.3.2022. Ruokavirasto valmistelee parhaillaan eläinpalkkioiden ehtoja, jotka julkaistaan ennen haun alkamista ruokavirasto.fi-sivustolla.
 
Ruokintapäiväperusteisten EU- eläinpalkkioiden määräytymisjakso voi alkaa vasta hakuajan jälkeen. Siksi määräytymisjaksot eivät enää ala vuoden alusta, vaan vasta 1.4.2022 ja jatkuvat vuoden loppuun kuten nykyäänkin. Tukihaun ja määräytymisperusteiden yksityiskohdista kerrotaan tarkemmin Ruokaviraston tiedotteessa ja viljelijäuutiskirjeessä.
 
Vuonna 2023 alkavan uuden rahoituskauden osalta eläinpalkkioiden määräytymisperusteita tullaan arvioimaan uudelleen EU-asetusten reunaehtojen pohjalta.
 
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162 356, etunimi.sukunimi@gov.fi
Maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi, p. 0295 162 191, etunimi.sukunimi@gov.fi
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. 0295 162 013, etunimi.sukunimi@gov.fi
 
 

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Jari Leppä Ruoka ja maatalous