Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nuoren metsän hoidon tuki ei avaudu tammikuussa 2017

Maa- ja metsätalousministeriö
29.11.2016 12.00
Tiedote

Kemera-lakiin on päätetty valmistella nuoren metsän hoitohankkeita koskeva muutos. Rahoitettavien nuoren metsän hoidon hankkeiden toteutusaikaa on tarpeen rajoittaa nykyisestä. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriön päätöstä keskeyttää nuoren metsän hoidon tukihakemusten hyväksyminen jatketaan ensi vuoden puolelle kunnes lain muutos on tullut voimaan. Sen sijaan terveyslannoituksen osalta tuen myöntäminen voidaan aloittaa vuoden 2017 alusta lukien.

Kemera-lain muutoksen tarkoituksena on, että jatkossa nuoren metsän hoitotyöt toteutettaisiin ja työstä tehtäisiin toteutusilmoitus vuoden sisällä siitä, kun metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen. Vuosien 2015–2016 aikana nuoren metsän hoitotöihin on myönnetty Kemera-tukea lähes kahden vuoden suoritemäärille.

Taimikon varhaishoidon haku avattiin 10.10.2016 ja rahoitushakemuksia otetaan vastaan ja voidaan hyväksyä Suomen metsäkeskuksessa normaalisti.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 0295 162 447
 

Metsät