Hyppää sisältöön
Media

JSM finansierar fyra nya landsbygdspolitiska landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden
Insatser till sysselsättning bland unga

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2018 14.11
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar, i enlighet förslaget från Landsbygdspolitiska rådets projektgrupp, fyra nya landsbygdspolitiska landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Finansieringskällan är Gårdsbrukets utvecklingsfond, där man i dispositionsplanen för 2018 reserverat 510 000 euro för ändamålet.

De projekt som fått finansiering är följande:

  • Ungdomar och små och medelstora företag på landsbygden som medskapare av yrkesutbildningsinlärningsmiljöer, Helsingfors universitet, Ruralia-institutet
  • Ungdomens vägar till entreprenörskap i landsbygdsområden, Åbo Universitet (Tulevaisuuden tutkimuskeskus TUTU)
  • Vägarna till ungt entreprenörskap på landsbygden, Handelshögskolan vid Åbo Universitet (UTUTSE)
  • Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla (projektet saknar svenskt namn), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Temat för ansökningsrundan för år 2018 var Unga. Särskild tyngdpunkt lades på ungas vägar till sysselsättning och företagsamhet på landsbygden. Sammanlagt inlämnades 14 projektansökningar inom utsatt tid, 18.12.2017 kl. 16.15. Totala ansökte man om ca. 2,17 milj. euro.

Mer information om projekten (på finska)
För mer information:
landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg, p. 29516 2033, förnamn.efternamn@mmm.fi

Forskning och utveckling Landsbygd