Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nuorten alalle saaminen esillä maatalousministerien epävirallisessa kokouksessa

Maa- ja metsätalousministeriö
7.6.2018 7.58
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuivat Sofiassa 3.–5.6.2018. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä osallistui tapaamiseen 3.-4.6. tutustuen Bulgarian maatalouteen. Epävirallisessa ministerikokouksessa 5.6.2018 Suomea edusti valtiosihteeri Jari Partanen.

Kokouksessa keskusteltiin tulevan yhteisen maatalouspolitiikan keinoista edistää sukupolvenvaihdoksia maataloudessa.  Jäsenmaat pohtivat, miten nuorille viljelijöille kohdistettuja politiikkatoimenpiteitä pitäisi kehittää. Keskusteluiden tavoitteena oli etsiä keinoja, joilla maanviljelijäksi ryhtyminen olisi myös tulevaisuudessa varteenotettava vaihtoehto, myös nuorille. Puheenjohtajamaa Bulgarian laatimassa tausta-asiakirjassa muistutettiin, että sukupolvenvaihdosten edistäminen on tärkeää jatkuvasti nousevan maatalousyrittäjien keski-iän vuoksi. 

Kokouksessa useat jäsenmaat toivat esille sen, että maatalous on nopeasti muuttuva ja teknistyvä ala. Siksi nuorten tuottajien tietotaito, koulutustaso sekä maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet tulee turvata. Nykyisiä mahdollisuuksia niin suorissa tuissa kuin maaseudun kehittämistoimissa pidettiin hyvinä ja niitä tulee jatkaa tulevaisuudessakin. Suomen kokemuksen mukaan neuvonnan avulla on voitu merkittävästi rohkaista tilanpidon aloittamiseen ja lisätä uusien viljelijöiden osaamista. Neuvonnan avulla voidaan torjua myös tilanpidon aloitusvaiheen riskejä.

Suomi piti tärkeänä, että sekä maataloustoiminnan aloittamista että toisaalta siitä luopumista tulee voida tukea EU:n yhteisen maatalouspolitiikan välinein. Suomi kannatti myös mahdollisuutta tukea nuoria viljelijöitä suorien tukien järjestelmään kuuluvalla nuorten viljelijöiden tuella.

Kokouksessa keskusteltiin myös tuoreeltaan komission lainsäädäntöehdotuksista vuonna 2021 käynnistyvälle rahoituskaudelle. Komissaari Phil Hogan esitteli jäsenmaille komission 1.6.2018 hyväksymät ehdotukset yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta.

Jäsenmaiden ensimmäisissä kommenteissa nousivat esiin erityisesti tarve yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja toisaalta turvata riittävä toimeentulo ja tulotaso viljelijöille. Myös Suomi toi esille, että nykyisiä monimutkaisia sääntöjä on yksinkertaistettava erityisesti täydentävien ehtojen osalta. Suomi piti kestämättöminä maatalousmenoihin esitettyjä leikkauksia, eritoten maaseudun kehittämisen sisältävässä pilarissa II.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen käsittely jatkuu seuraavassa neuvoston kokouksessa 18.6.2018 Luxemburgissa.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote asetusehdotusten tultua julki 1.6.2018

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriössä:
maatalousneuvos Kari Valonen p. +358 295 162 269 

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Maaseutu Ruoka ja maatalous