Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

OTSO Metsäpalveluiden myynti metsäkeskuslain muutoksena eduskuntaan

Maa- ja metsätalousministeriö
28.10.2016 9.09
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi tänään hallituksen esityksen metsäkeskuslain muuttamisesta. Muutoksella poistetaan laista säädökset liiketoimintayksiköstä ja kielletään Suomen metsäkeskukselta liiketoiminnan harjoittaminen ensi vuoden alusta lähtien. Muutos liittyy syyskuussa toteutuneisiin liiketoimintakauppaan (OTSO Metsäpalvelut) ja metsäkiinteistöjen kauppaan. Vuoden 2017 alusta metsäkeskus jatkaisi julkisia hallintotehtäviä hoitavana organisaationa.

Pääosa liiketoiminnasta ja siihen liittyvästä omaisuudesta on myyty ulkopuolisille toimijoille edellä mainituilla kaupoilla.  Kuluvan vuoden aikana metsäkeskus jatkaa vielä jäljellä olevan omaisuuden myyntiä tai vuokrausta. Lakiesitys mahdollistaa tämän vähäisen toiminnan jatkumisen tarvittaessa myös vuodenvaihteen jälkeen. Metsäkeskus ei itse harjoita liiketoimintaa kyseisillä kiinteistöillä.

Julkisia hallintotehtäviä ei ehdoteta muutettavaksi muutoin kuin poistamalla niistä metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät tehtävät. Tämä muutos liittyy vuonna 2014 toteutettuun metsänhoitoyhdistyslain muutokseen.

Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi edellä mainituista muutoksista johtuvat teknisluontoiset muutokset. Nämä muutokset eivät liity laajempaan valmistelussa olevaan lakimuutokseen metsätietojärjestelmän sisältämien tietojen avoimuudesta.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

metsäneuvos Marja Kokkonen, marja.kokkonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 444
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen. maija.kaukonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 153

Hallituksen esitys