Hyppää sisältöön
Media

Rehu-, lannoitevalmiste- ja siemenkauppalainsäädännön vahingonkorvaussäännösten selvitysraportti valmis

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2016 13.48
Tiedote

Rehu-, lannoitevalmiste- ja siemenkauppalainsäädännön vahingonkorvaussäännöksiä selvittämään perustettu työryhmä luovutti tänään raporttinsa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää voimassaolevan rehu-, lannoitevalmiste- ja siemenkauppalainsäädännön vahingonkorvaussäännösten ajanmukaisuutta, sääntelytavan tarpeellisuutta ja vastaavuutta nykyiseen toimintaympäristöön. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selkeyttää vahingonkorvaussäännöksiä. Työryhmän lähtökohtana oli salmonellariskin minimointi ja elintarviketurvallisuuden korkean tason säilyttäminen.

Työryhmä päätyi ehdottamaan ankaran vastuun säännöksen säilyttämistä kussakin laissa. Ankaran vastuun mukaan korvausvastuu ei riipu vahingonaiheuttajan tahallisuudesta tai tuottamuksesta. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus korvauksen sovitteluun siten kuin vahingonkorvauslaissa säädetään. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että vahingonkorvauksen saajan käsitettä tarkennetaan ja säännöksen pakottavuus kirjataan lakeihin. Mahdollisia lainsäädäntömuutoksia harkitaan työryhmän ehdotuksen pohjalta erikseen.

Työryhmässä oli edustettuna maa- ja metsätalousministeriön lisäksi oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbrukproducenternas centralförbund SLC r.f., Finanssialan keskusliitto (FK) ja Elintarviketeollisuusliitto ry sekä Siemenkauppiaitten Yhdistys ry, Biolaitosyhdistys ry ja Vesilaitosyhdistys ry. Työryhmä kuuli lisäksi muita asiantuntijoita rehu-, siemen- ja lannoitesektoreilta. Raporttiin jättivät eriävät mielipiteet MTK ry, SLC r.f., Biolaitosyhdistys ry ja Vesilaitosyhdistys ry.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen p. 0295 162 478
lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen p. 0295 162 197
hallitusneuvos Tanja Viljanen p. 0295 162 353 (4.4. alkaen)
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Eläimet ja kasvit Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous