Hyppää sisältöön
Media

Ruokakasvatus mukaan paikallisiin opetussuunnitelmiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.7.2015 10.50
Uutinen

Opetushallitus on yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa tuottanut tukimateriaalia perusopetuksen ruokakasvatukseen.Ruokataju -tukiaineisto on tarkoitettu paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi. Se sisältää ideoita ja visuaalisia kokonaisuuksia ilmiöpohjaiseen opetukseen, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja laaja-alaisen osaamisen vahvistamiseen.

Opetushallitus on hyväksynyt uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukaisia paikallisia opetussuunnitelmia työstetään parhaillaan ja ne otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Ruokataju -tukiaineisto tarjoaa ideoita ja malleja kokonaisvaltaiseen ruokakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen perusopetuksessa. Kohderyhmänä ovat paikalliset opetussuunnitelmatyöryhmät, rehtorit, luokan- ja aineenopettajat ja muut ruokakasvattajat.

Ruokakasvatus liittyy kiinteästi opetussuunnitelman mukaisen kouluruokailun toteuttamiseen sekä kotitalouden oppiaineen sisältöalueeseen S1, Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri. Lisäksi se liittyy eri näkökulmista kaikkiin oppiaineisiin ja laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin. Tukimateriaali tarjoaa konkreettisia vinkkejä monialaisten oppimistehtävien muodostamiseksi. Koulun lukuvuosittaista suunnittelua tukevat myös ruokakasvatuksen vuosikartta sekä ideat ruokakasvatuksen oppimisjatkumon suunnitteluun eri ikäkausille/vuosiluokille 1–2, 3–6 sekä 7–9.

Toimenpidesuunnitelmassa annetaan keinoja ruokakasvatusteeman sisällyttämiseksi paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Viestintäsuunnitelmassa kiteytetään ruokakasvatuksen avainviestit sekä keinoja kohderyhmien tavoittamiseen.

Ruokataju -materiaalikokonaisuuden kehittämisessä on ollut mukana asiantuntijoita keskeisistä koulun ruokakasvatukseen vaikuttavista sidosryhmistä. Tarkoituksena oli kehittää keinoja, joilla ruokakasvatus nostetaan kiinteäksi osaksi opetusta ja sen suunnittelua. Kunnissa on tärkeää saada ruokakasvatus osaksi koulujen arkea ja välittää viestiä koulun kasvatuskumppanuudesta myös koteihin.

Ruokataju-materiaali ilmestyy lähiaikoina edu.fi –sivustolla kotitalouden ja kouluruokailun osioissa.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Marjaana Manninen, marjaana.manninen(at)oph.fi, puh. 029 533 1142

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:

Neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi, puh. 0295 16 2409