Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitysmies Ratia ehdottaa muutoksia Metsähallituksen maanvuokraukseen Lapissa

Maa- ja metsätalousministeriö
15.6.2016 16.55
Tiedote

Lapin matkailukeskusten ja Metsähallituksen välisiä maanvuokraukseen liittyneitä erilaisia näkemyksiä selvittänyt Maanmittauslaitoksen entinen pääjohtaja Jarmo Ratia ehdottaa muutoksia Metsähallituksen maanvuokraukseen Lapissa. Metsähallitus on toiminut lakien ja sille annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta haastateltujen yritysten mielestä yhteistyö Metsähallituksen ja alueen yrittäjien välillä ei kuitenkaan toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Ratia ehdottaa kolmea keinoa tilanteen avaamiseksi:

  • Alueiden käyvän hinnan arviointiin tulisi käyttää aikaisempaa enemmän ulkopuolista asiantuntemusta.
  • Omaisuuden tuottovaatimus tulisi määritellä nykyistä joustavammin
  • Metsähallituksen roolia alueiden kehittäjänä tulisi selkeyttää.

Jos avointa tarjouskilpailua ei voida järjestää, ehdottaa Ratia käytettäväksi EU:n Komission hyväksymää käyvän hinnan määrittelytapaa, jossa hinta perustuu riippumattomien asiantuntijoiden esittämiin arvioihin. Ratian mallissa kumpikin osapuoli nimeäisi ulkopuolisen Keskuskauppakamarin hyväksymän (KHK) kiinteistönarvioijan, joiden esittämien riippumattomien hinta-arvioiden pohjalta lopulliset hintaneuvottelut käytäisiin.

Nykyinen Metsähallituksen noudattama tuottovaatimus perustuu Metsähallitukselle asetettuun sijoitetun pääoman 5 %:n tuottovaatimukseen, johon on lisätty kuntien asettama noin 1 %:n suuruinen kiinteistövero. Ratian ehdottaa kiinteistönjalostuksessa irrottautumista nykyisestä lähinnä metsätaloutta varten asetetusta tuottovaatimuksesta. Tämä mahdollistaisi vuokran tason joustavaan määrittelyyn riippuen siitä, onko tontti esimerkiksi rakennettu vai rakentamaton.

Myös Metsähallituksen roolia Lapin matkailukeskusten kehittämisessä Ratia pitää epäselvänä. Ratian haastattelemat yrittäjät toivovat Metsähallituksen toimivan pelkkänä maan vuokraajana ja myyjänä, ja jättävän itse matkailun kehittämisen yritysten tehtäväksi. Nykyisessä toimintamallissa Metsähallitus osallistuu aktiivisesti kaavoitukseen ja pyrkii lisäämään valtion maiden arvoa kiinteistökehityksen kautta ennen alueen vuokrausta tai myyntiä. Varsinaiseen matkailuliiketoimintaan Metsähallitus ei nykylinjausten mukaan saa osallistua. Ratia ehdottaa, että Maa- ja metsätalousministeriö tulos- ja omistajaohjauksen keinoilla täsmentää, mikä on Metsähallituksen rooli Lapin matkailun kehittämisessä.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pitää Ratian ehdotuksia varteenotettavina.

- Suomella ei ole varaa jättää matkailun kehittämisestä saatavia aluetalousvaikutuksia hyödyntämättä, Tiilikainen toteaa.

Tiilikaisen mukaan Ratian esitykset tulevat näkymään parhaillaan valmisteluvaiheessa olevissa Metsähallituksen omistajapoliittisissa linjauksissa. Metsähallitus myös valmistelee selvitystä siitä, miten se ottaa yhteiskunnallisen kokonaishyödyn huomioon kaavoitus- ja kiinteistökehityshankkeissaan. Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset on tarkoitus viedä talouspoliittisen ministerivaliokunnan tarkasteltavaksi viimeistään syyskuussa 2016.

- On selvää, että Metsähallituksen tulee kaikessa liiketoiminnassaan pyrkiä mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen kokonaistulokseen. Tämä ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa lainsäädännön eikä kumppaneiden tasapuolisen kohtelun kanssa. Metsähallituksen toimintaperiaatteitten läpinäkyvyys on tärkeää alueellisen yhteistoiminnan sujuvuuden kannalta, korostaa Tiilikainen

Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä toteaa Ratian selvityksen tulleen sopivaan aikaan, sillä Metsähallituksenkin näkökulmasta nykyinen tilanne ei ole kenenkään edun mukaista.

- Ulkopuolisten arvioitsijoiden nykyistä laajempi käyttäminen käyvän hinnan määrittelyssä harkiten ja erityiskohteissa on erinomainen ajatus. Ratian ehdotus laajentaisi jonkin verran Metsähallituksen jo tällä hetkellä toteuttamia käytäntöjä. Nykyistä joustavampi tuottotavoitteen asettaminen erityiskohteissa on myös mahdollista. Tämä edellyttää kuitenkin tarkkaa harkintaa, jotta vuokraajien tasapuolinen kohtelu voidaan varmistaa. Käyvän hinnan periaatteesta tulee joka tapauksessa pitää kiinni, muistuttaa Härmälä.

Myös valtion kiinteistöstrategia linjaa Metsähallituksen roolia maan luovutuksissa. Strategian mukaan ennen luovutusta tulee kiinteistön kehittämismahdollisuudet selvittää ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa.

Selvitysmies Ratian raportti

Lisätietoja:
osastopäällikkö Juha S. Niemelä, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2009
toimitusjohtaja Esa Härmälä, Metsähallitus, p. 0206 39 4201