Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomen tavoitteena uusi sopimus Tenojoen kalastuksesta Norjan kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö
27.8.2015 18.42
Tiedote

Suomen ja Norjan edustajat tapasivat 27. elokuuta Helsingissä ja keskustelivat Tenojoen kalastussopimuksesta. Maiden tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys uudesta sopimuksesta. Neuvottelut ovat ratkaisuvaiheessa. Norja on aiemmin ilmoittanut harkitsevansa nykyisen sopimuksen irtisanomista, jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen tämän vuoden aikana.

Suomi ja Norja ovat yhtä mieltä siitä, että Tenojoen lohikantojen elpyminen vaatii nykyistä tiukempia kalastusrajoituksia. Tavoitteena on, että kalastuspainetta vähennetään kolmanneksella nykytilanteeseen verrattuna, mikä on myös suomalais-norjalaisen tutkijaryhmän suositus.

– Uuden sopimuksen tulee perustua Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestön NASCOn suosituksiin lohikantojen kestävästä hoidosta ja käytöstä. Lohikantojen hoidon tulee olla joustavaa ja varovaisuusperiaatteen mukaista sekä perustua parhaimpaa käytettävissä olevaan tietoon lohikantojen tilasta. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin lohikantoihin, jotka ovat heikossa tilassa, sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja.

Jatkotyössä keskitytään siihen, minkälaisia kalastuksen säätelytoimia tarvitaan. Etenkin matkailukalastuksen säätelyssä on vielä neuvoteltavaa maiden välillä. Neuvottelussa työn pohjana ovat tähän mennessä saavutetut tulokset sekä Teno-jokivarren sidosryhmien näkemykset.

Sopimus Tenojoen kalastuksesta tulee saavuttaa tänä vuonna, jolloin se tulisi voimaan vuoden 2017 alussa Suomessa ja Norjassa. Neuvotteluissa tarkastellaan kaikkea kalastusta ja nykyistä tiukempia kalastusrajoituksia on odotettavissa kaikkeen Tenojoella harjoitettavaan kalastukseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, p. 050 341 9934
osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, p. 0295 16 2485
[email protected]

 
Kalat Kimmo Tiilikainen